Čo hovoria vaše zuby

Aj keď si myslíte, že zuby s numerolégiou nesúvisia, majú veľa spoločného s našou psychikou a zdravím. Veľakrát si neuvedomujeme, ako každý jeden orgán nášho tela, každá jedna bunka, vypovedá o našom vnútornom rozpoložení. Sú to práve zuby, ktoré dokážu veľa napovedať o tom, čo potrebujeme vyriešiť. Ja sama, až keď som mala problémy so zubami, som začala hľadať ich ezoterický význam. Deti mi priniesli knižku od Michaéle Caffin – Čo o nás prezrádzajú zuby.
Nasledujúcimi riadkami by som vám chcela priblížiť príčinu kazovosti zubov a pomôcť tak pochopiť reč vlastného tela. Práca na sebe vám pomôže dosiahnuť harmóniu, pretože bolesť, ktorá vždy súvisí s obavami a strachom, sa nie len zmierni, ale nakoniec aj pominie.

Zub 11

Horná čeľusť  hovorí o tom, aké má človek vnútorné priania, ako vychádza so svojím okolím a aké sú jeho túžby a predstavy o živote.Rezáky sú spájané s pálením záhy a kožnými výražkami na rukách, očné zuby súvisia s rytmom dýchania. Črenové zuby spôsobujú neznášanlivosť niektorých jedál a výkyvy krvného tlaku. Stoličky spôsobujú vazomotorické poruchy, ktoré sa týkajú ciev a nakoniec nespavosť a problémy s nohami najčastejšie súvisia so zubami múdrosti.

Pravá strana hovorí o uskutočňovaní konkrétnych zámerov a týka sa našej budúcnosti.

Keď sú kazy, alebo chýbajú zuby

Horná čeľusť:

 • pravá strana – problém pri zaradení sa do spoločnosti

Predné rezáky (11, 21, 31, 41) Nesú energetický potenciál človeka a ukazujú, aká je rovnováha mužského a ženského princípu. Keď sa rezáky vzájomne prekrývajú, v rodine hrá dominantnú úlohu ten z rodičov, ktorého rezák je na vrchu. (pravý – vládne otec, ľavý – vládne matka). Ak rastie rezák smerom dovnútra, otec alebo matka hrá v rodine úlohu podriadeného.

 • 11 – odpovedá mužskému archetypu. Predstavuje otca, autoritu, Boha, mužský princíp v nás. Vyjadruje našu reakciu na otca, muža.

Zub 12

Horná čeľusť hovorí o tom, aké má človek vnútorné priania, ako vychádza so svojím okolím a aké sú jeho túžby a predstavy o živote.Rezáky sú spájané s pálením záhy a kožnými výražkami na rukách, očné zuby súvisia s rytmom dýchania. Črenové zuby spôsobujú neznášanlivosť niektorých jedál a výkyvy krvného tlaku. Stoličky spôsobujú vazomotorické poruchy, ktoré sa týkajú ciev a nakoniec nespavosť a problémy s nohami najčastejšie súvisia so zubami múdrosti.

Pravá strana hovorí o uskutočňovaní konkrétnych zámerov a týka sa našej budúcnosti.

 

Keď sú kazy, alebo chýbajú zuby


Horná čeľusť:

 • pravá strana – problém pri zaradení sa do spoločnosti

 

 


Bočné rezáky (12, 22, 32, 42) Prijímajú energiu zo stredných a hovoria o temperamente a reakcii na archetyp otca – muža a matky – ženy. Nesú v sebe rany týchto archetypov. Súvisia so štítnou žľazou.

 • 12 – hovorí o vzťahu danej osoby voči otcovi a mužskému princípu. Keď tento zub vystupuje dopredu, znamená to, že táto osoba má tendenciu byť vpredu, vie obhájiť svoju slobodu, ale je v rozpore s otcom a má nad ním prevahu, alebo otec v jej živote nefiguruje. Ak tento zub rastie dozadu, hovorí o podriadenosti danej osoby voči otcovi. Kaz na tomto zube prezrádza problémy a sklamania voči otcovi alebo mužom. Ak vznikne aj napriek dobrej hygiene ústnej dutiny, hovorí to o citovom probléme. Keď je zub menší, ako iné zuby, hovorí to o priateľskej povahe osoby voči mužom.

Zub 13

Horná čeľusť hovorí o tom, aké má človek vnútorné priania, ako vychádza so svojím okolím a aké sú jeho túžby a predstavy o živote.Rezáky sú spájané s pálením záhy a kožnými výražkami na rukách, očné zuby súvisia s rytmom dýchania. Črenové zuby spôsobujú neznášanlivosť niektorých jedál a výkyvy krvného tlaku. Stoličky spôsobujú vazomotorické poruchy, ktoré sa týkajú ciev a nakoniec nespavosť a problémy s nohami najčastejšie súvisia so zubami múdrosti.

Pravá strana hovorí o uskutočňovaní konkrétnych zámerov a týka sa našej budúcnosti.

 

Keď sú kazy, alebo chýbajú zuby


Horná čeľusť:

 • pravá strana – problém pri zaradení sa do spoločnosti

 

 


Očné zuby (13, 23, 33, 43) Súvisia so všetkými zmenami, ktorými človek prechádza od rastu tela cez pubertu až po klimaktérium. Ak horný očný zub vytvára opačný záhryz – zasunie sa za dolný – hovorí to o probléme vyjadriť svoje najintímnejšie túžby. Muži sa cítia psychicky kastrovaní. Ak zmeníme polohu horného zuba, že bude opäť zakrývať dolný, pomôžeme tak postihnutému presadiť sa ako osobnosť.
Očné zuby súvisia so životaschopnosťou človeka. Keď si ich dáme vytrhnúť, nastáva prudký pokles vitality človeka, hlavne u spodných zubov (33, 43). Tieto zuby by mali zostať zachované za všetkých okolností. Symbolizujú aj život v spirituálnej rovine, hovoria o talente a umení, ktoré zušľachťujú hrubú silu človeka a vytvárajú zdroj života. Veľké zuby sú symbolom múdrosti a moci s ňou spojené.

 • 13 – vyjadruje spôsob, ako sa chceme prezentovať voči vonkajšiemu svetu a zaradiť sa do spoločnosti.

Zub 14

Horná čeľusť hovorí o tom, aké má človek vnútorné priania, ako vychádza so svojím okolím a aké sú jeho túžby a predstavy o živote.Rezáky sú spájané s pálením záhy a kožnými výražkami na rukách, očné zuby súvisia s rytmom dýchania. Črenové zuby spôsobujú neznášanlivosť niektorých jedál a výkyvy krvného tlaku. Stoličky spôsobujú vazomotorické poruchy, ktoré sa týkajú ciev a nakoniec nespavosť a problémy s nohami najčastejšie súvisia so zubami múdrosti.

Pravá strana hovorí o uskutočňovaní konkrétnych zámerov a týka sa našej budúcnosti.

 

Keď sú kazy, alebo chýbajú zuby

Horná čeľusť:

 • pravá strana – problém pri zaradení sa do spoločnosti

1. črenové zuby (14, 24, 34, 44) Vyjadrujú sebavedomie človeka a všetky jeho túžby. Ich význam sa dá vyjadriť slovami „Ja chcem“. Týmto zubom zodpovedajú kolená. Ak sa extrahuje tento zub, utrpí sebavedomie človeka. Je násilne preorientovaný z individuálneho na kolektívny systém a podrobuje sa autorite, ktorú nechcel akceptovať. V štvorkách je zakotvená energia priestoru a času.

 • 14 – prezrádza, ako sa chceme javiť navonok a schopnosti vyjadriť svoje priania.

Zub 15

Horná čeľusť hovorí o tom, aké má človek vnútorné priania, ako vychádza so svojím okolím a aké sú jeho túžby a predstavy o živote.Rezáky sú spájané s pálením záhy a kožnými výražkami na rukách, očné zuby súvisia s rytmom dýchania. Črenové zuby spôsobujú neznášanlivosť niektorých jedál a výkyvy krvného tlaku. Stoličky spôsobujú vazomotorické poruchy, ktoré sa týkajú ciev a nakoniec nespavosť a problémy s nohami najčastejšie súvisia so zubami múdrosti.

Pravá strana hovorí o uskutočňovaní konkrétnych zámerov a týka sa našej budúcnosti.

 

Keď sú kazy, alebo chýbajú zuby


Horná čeľusť:

 • pravá strana – problém pri zaradení sa do spoločnosti

 

 


2. črenové zuby (15, 25, 35, 45) Kľúčové slovo je „chcem tvoriť“. Priania sú na to, aby sa zmenili na realitu.

 • 15 – symbolizuje náš vývoj vo vonkajšom svete. Ide tu predovšetkým o deti, ktoré by sme chceli mať, alebo plány, ktoré chceme uskutočniť. U žien, ktoré prežili potrat, alebo sú neplodné, bude tento zub extrahovaný, alebo zakrytý korunkou. U harmonických párov sa tento problém môže vyskytnúť aj u muža, pretože súcití so svojou partnerkou.

Zub 16

Horná čeľusť hovorí o tom, aké má človek vnútorné priania, ako vychádza so svojím okolím a aké sú jeho túžby a predstavy o živote.Rezáky sú spájané s pálením záhy a kožnými výražkami na rukách, očné zuby súvisia s rytmom dýchania. Črenové zuby spôsobujú neznášanlivosť niektorých jedál a výkyvy krvného tlaku. Stoličky spôsobujú vazomotorické poruchy, ktoré sa týkajú ciev a nakoniec nespavosť a problémy s nohami najčastejšie súvisia so zubami múdrosti.

Pravá strana hovorí o uskutočňovaní konkrétnych zámerov a týka sa našej budúcnosti.

Keď sú kazy, alebo chýbajú zuby

Horná čeľusť:

 • pravá strana – problém pri zaradení sa do spoločnosti

1. stoličky (16, 26, 36, 46) Sú všeobecne spájané s tematikou prežitia, s postavením, aké chce človek dosiahnuť a ako sa dokáže presadiť. Súvisia s harmonickým splynutím mužského a ženského princípu v človeku. Sú spájané s ľadvinami (životná sila) a konkrétne zuby 36 a 46 súvisia s podbruškom a pohlavnými orgánmi.

 • 16 – ukazuje na miesto, aké by sme chceli zaujať voči vonkajšiemu svetu – spoločnosti. Kaz spôsobuje neúspech, nepochopenie, sklamanie.

Zub 17

Horná čeľusť hovorí o tom, aké má človek vnútorné priania, ako vychádza so svojím okolím a aké sú jeho túžby a predstavy o živote.Rezáky sú spájané s pálením záhy a kožnými výražkami na rukách, očné zuby súvisia s rytmom dýchania. Črenové zuby spôsobujú neznášanlivosť niektorých jedál a výkyvy krvného tlaku. Stoličky spôsobujú vazomotorické poruchy, ktoré sa týkajú ciev a nakoniec nespavosť a problémy s nohami najčastejšie súvisia so zubami múdrosti.

Pravá strana hovorí o uskutočňovaní konkrétnych zámerov a týka sa našej budúcnosti.

Keď sú kazy, alebo chýbajú zuby

Horná čeľusť:

 • pravá strana – problém pri zaradení sa do spoločnosti

2. stoličky (17, 27, 37, 47) Odrážajú vzťah človeka k okolitému svetu, aké sú jeho predstavy o živote a aký obraz sa mu z neho vracia. Vidíme tu, reakciu našich blížnych.

 • 17 – prejavujú sa na ňom udalosti, ktoré súvisia s vonkajšími okolnosťami práce a každodenného života.

Zub 18

Horná čeľusť hovorí o tom, aké má človek vnútorné priania, ako vychádza so svojím okolím a aké sú jeho túžby a predstavy o živote.Rezáky sú spájané s pálením záhy a kožnými výražkami na rukách, očné zuby súvisia s rytmom dýchania. Črenové zuby spôsobujú neznášanlivosť niektorých jedál a výkyvy krvného tlaku. Stoličky spôsobujú vazomotorické poruchy, ktoré sa týkajú ciev a nakoniec nespavosť a problémy s nohami najčastejšie súvisia so zubami múdrosti.

Pravá strana hovorí o uskutočňovaní konkrétnych zámerov a týka sa našej budúcnosti.

Keď sú kazy, alebo chýbajú zuby

Horná čeľusť:

 • pravá strana – problém pri zaradení sa do spoločnosti

Zuby múdrosti (18, 28, 38, 48) Objavujú sa okolo 21. roku, kedy sa u človeka rozvíja spirituálna rovina. V zuboch sa nachádza individuálna i kolektívna energia. Symbolizujú našu schopnosť splynúť v dokonalom súlade s našim mystickým vedomím. Vyjadrujú, do akej miery človek žije so svojim vyšším ja, intuíciou a jedinečnosťou. Ak zuby chýbajú, človek dáva prednosť rozumu a analytickému mysleniu. Ak vyrastú len horné zuby – človek vníma intuitívne vnemy, ale v praxi sa riadi iba rozumom. Keď vyrastú len dolné zuby, znamená to, že človek vedome pracuje na tom, aby začal intuíciu a duchovné vedomie vo svojom živote využívať.

 • 18 – zodpovedá sile, ktorú vyvíjame v snahe osvojiť si materiálny a duchovný svet

Zub 21

Horná čeľusť hovorí o tom, aké má človek vnútorné priania, ako vychádza so svojím okolím a aké sú jeho túžby a predstavy o živote.Rezáky sú spájané s pálením záhy a kožnými výražkami na rukách, očné zuby súvisia s rytmom dýchania. Črenové zuby spôsobujú neznášanlivosť niektorých jedál a výkyvy krvného tlaku. Stoličky spôsobujú vazomotorické poruchy, ktoré sa týkajú ciev a nakoniec nespavosť a problémy s nohami najčastejšie súvisia so zubami múdrosti.

Ľavá strana hovorí o vnútornom prežívaní života a odkazuje nás na minulosť.

Keď sú kazy, alebo chýbajú zuby

Horná čeľusť:

 • ľavá strana – problém pri realizácii existenčných prianí

Predné rezáky (11, 21, 31, 41) Nesú energetický potenciál človeka a ukazujú, aká je rovnováha mužského a ženského princípu. Keď sa rezáky vzájomne prekrývajú, v rodine hrá dominantnú úlohu ten z rodičov, ktorého rezák je na vrchu. (pravý – vládne otec, ľavý – vládne matka). Ak rastie rezák smerom dovnútra, otec alebo matka hrá v rodine úlohu podriadeného.

 • 21 – odpovedá ženskému archetypu. Symbolizuje matku, ženu, dušu a ženský princíp v nás. Naznačuje našu reakciu na matku, ženu.

Zub 22

Horná čeľusť hovorí o tom, aké má človek vnútorné priania, ako vychádza so svojím okolím a aké sú jeho túžby a predstavy o živote.Rezáky sú spájané s pálením záhy a kožnými výražkami na rukách, očné zuby súvisia s rytmom dýchania. Črenové zuby spôsobujú neznášanlivosť niektorých jedál a výkyvy krvného tlaku. Stoličky spôsobujú vazomotorické poruchy, ktoré sa týkajú ciev a nakoniec nespavosť a problémy s nohami najčastejšie súvisia so zubami múdrosti.

Ľavá strana hovorí o vnútornom prežívaní života a odkazuje nás na minulosť.

Keď sú kazy, alebo chýbajú zuby

Horná čeľusť:

 • ľavá strana – problém pri realizácii existenčných prianí

Bočné rezáky (12, 22, 32, 42) Prijímajú energiu zo stredných a hovoria o temperamente a reakcii na archetyp otca – muža a matky – ženy. Nesú v sebe rany týchto archetypov. Súvisia so štítnou žľazou.

 • 22 – prezrádza vzťah jedinca voči matke a ženskému princípu. Keď zub vystupuje dopredu, znamená to, že osoba má tendenciu byť vpredu, vie obhájiť svoju slobodu, ale zároveň naznačuje konflikt s matkou a má nad ňou prevahu, alebo v jej živote nefiguruje. Ak zub rastie dozadu, hovorí o podriadenosti danej osoby voči matke. Kaz na zube hovorí o problémoch a sklamania voči matke alebo ženám. Ak vznikne aj napriek dobrej hygiene ústnej dutiny, hovorí to o citovom probléme a emocionálnom napätí. Keď je tento zub menší, ako iné zuby, hovorí to o priateľskej povahe danej osoby voči ženám.

Zub 23

Horná čeľusť hovorí o tom, aké má človek vnútorné priania, ako vychádza so svojím okolím a aké sú jeho túžby a predstavy o živote.Rezáky sú spájané s pálením záhy a kožnými výražkami na rukách, očné zuby súvisia s rytmom dýchania. Črenové zuby spôsobujú neznášanlivosť niektorých jedál a výkyvy krvného tlaku. Stoličky spôsobujú vazomotorické poruchy, ktoré sa týkajú ciev a nakoniec nespavosť a problémy s nohami najčastejšie súvisia so zubami múdrosti.

Ľavá strana hovorí o vnútornom prežívaní života a odkazuje nás na minulosť.

Keď sú kazy, alebo chýbajú zuby

Horná čeľusť:

 • ľavá strana – problém pri realizácii existenčných prianí

Očné zuby (13, 23, 33, 43) Súvisia so všetkými zmenami, ktorými človek prechádza od rastu tela cez pubertu až po klimaktérium. Ak horný očný zub vytvára opačný záhryz – zasunie sa za dolný – hovorí to o probléme vyjadriť svoje najintímnejšie túžby. Muži sa cítia psychicky kastrovaní. Ak zmeníme polohu horného zuba, že bude opäť zakrývať dolný, pomôžeme tak postihnutému presadiť sa ako osobnosť.
Očné zuby súvisia so životaschopnosťou človeka. Keď si ich dáme vytrhnúť, nastáva prudký pokles vitality človeka, hlavne u spodných zubov (33, 43). Tieto zuby by mali zostať zachované za všetkých okolností. Symbolizujú aj život v spirituálnej rovine, hovoria o talente a umení, ktoré zušľachťujú hrubú silu človeka a vytvárajú zdroj života. Veľké zuby sú symbolom múdrosti a moci s ňou spojené.

 • 23 – symbolizuje vnútorný postoj, aký zaujímame voči zmenám. Nesprávnu polohu zuba spôsobí emocionálny blok týkajúci sa predčasného, alebo neskorého fyzického vývoja danej osoby.

Zub 24

Horná čeľusť hovorí o tom, aké má človek vnútorné priania, ako vychádza so svojím okolím a aké sú jeho túžby a predstavy o živote.Rezáky sú spájané s pálením záhy a kožnými výražkami na rukách, očné zuby súvisia s rytmom dýchania. Črenové zuby spôsobujú neznášanlivosť niektorých jedál a výkyvy krvného tlaku. Stoličky spôsobujú vazomotorické poruchy, ktoré sa týkajú ciev a nakoniec nespavosť a problémy s nohami najčastejšie súvisia so zubami múdrosti.

Ľavá strana hovorí o vnútornom prežívaní života a odkazuje nás na minulosť.

 

Keď sú kazy, alebo chýbajú zuby


Horná čeľusť:

 • ľavá strana – problém pri realizácii existenčných prianí

 


1. črenové zuby (14, 24, 34, 44) Vyjadrujú sebavedomie človeka a všetky jeho túžby. Ich význam sa dá vyjadriť slovami „Ja chcem“. Týmto zubom zodpovedajú kolená. Ak sa extrahuje tento zub, utrpí sebavedomie človeka. Je násilne preorientovaný z individuálneho na kolektívny systém a podrobuje sa autorite, ktorú nechcel akceptovať. V štvorkách je zakotvená energia priestoru a času.

 • 24 – odpovedá všetkým túžbam, ktoré súvisia s našim citovým svetom a s našimi náklonnosťami.

Zub 25

Horná čeľusť hovorí o tom, aké má človek vnútorné priania, ako vychádza so svojím okolím a aké sú jeho túžby a predstavy o živote.Rezáky sú spájané s pálením záhy a kožnými výražkami na rukách, očné zuby súvisia s rytmom dýchania. Črenové zuby spôsobujú neznášanlivosť niektorých jedál a výkyvy krvného tlaku. Stoličky spôsobujú vazomotorické poruchy, ktoré sa týkajú ciev a nakoniec nespavosť a problémy s nohami najčastejšie súvisia so zubami múdrosti.

Ľavá strana hovorí o vnútornom prežívaní života a odkazuje nás na minulosť.

Keď sú kazy, alebo chýbajú zuby

Horná čeľusť:

 • ľavá strana – problém pri realizácii existenčných prianí

2. črenové zuby (15, 25, 35, 45) Kľúčové slovo je „chcem tvoriť“. Priania sú na to, aby sa zmenili na realitu.

 • 25 – je to zvláštny zub. Súvisí s karmou, so všetkými našimi prirodzenými schopnosťami, ktoré sa v nás hlboko ukryli a driemu. Zub nám do istej miery vyjadruje naše životné poslanie.

Zub 26

Horná čeľusť hovorí o tom, aké má človek vnútorné priania, ako vychádza so svojím okolím a aké sú jeho túžby a predstavy o živote.Rezáky sú spájané s pálením záhy a kožnými výražkami na rukách, očné zuby súvisia s rytmom dýchania. Črenové zuby spôsobujú neznášanlivosť niektorých jedál a výkyvy krvného tlaku. Stoličky spôsobujú vazomotorické poruchy, ktoré sa týkajú ciev a nakoniec nespavosť a problémy s nohami najčastejšie súvisia so zubami múdrosti.

Ľavá strana hovorí o vnútornom prežívaní života a odkazuje nás na minulosť.

 

Keď sú kazy, alebo chýbajú zuby


Horná čeľusť:

 • ľavá strana – problém pri realizácii existenčných prianí

 


1. stoličky (16, 26, 36, 46) Sú všeobecne spájané s tematikou prežitia, s postavením, aké chce človek dosiahnuť a ako sa dokáže presadiť. Súvisia s harmonickým splynutím mužského a ženského princípu v človeku. Sú spájané s ľadvinami (životná sila) a konkrétne zuby 36 a 46 súvisia s podbruškom a pohlavnými orgánmi.

 • 26 – zodpovedá predstave, ktorú by sme radi naplnili, aby sme mohli vyjadriť svoje city.

Zub 27

Horná čeľusť hovorí o tom, aké má človek vnútorné priania, ako vychádza so svojím okolím a aké sú jeho túžby a predstavy o živote.Rezáky sú spájané s pálením záhy a kožnými výražkami na rukách, očné zuby súvisia s rytmom dýchania. Črenové zuby spôsobujú neznášanlivosť niektorých jedál a výkyvy krvného tlaku. Stoličky spôsobujú vazomotorické poruchy, ktoré sa týkajú ciev a nakoniec nespavosť a problémy s nohami najčastejšie súvisia so zubami múdrosti.

Ľavá strana hovorí o vnútornom prežívaní života a odkazuje nás na minulosť.

Keď sú kazy, alebo chýbajú zuby

Horná čeľusť:

 • ľavá strana – problém pri realizácii existenčných prianí

2. stoličky (17, 27, 37, 47) Odrážajú vzťah človeka k okolitému svetu, aké sú jeho predstavy o živote a aký obraz sa mu z neho vracia. Vidíme tu, reakciu našich blížnych.

 • 27 – súvisí s afektovaním vo vzťahu k našim blížnym a ukazuje, či žijeme s nimi v harmonickom vzťahu.

Zub 28

Horná čeľusť hovorí o tom, aké má človek vnútorné priania, ako vychádza so svojím okolím a aké sú jeho túžby a predstavy o živote.Rezáky sú spájané s pálením záhy a kožnými výražkami na rukách, očné zuby súvisia s rytmom dýchania. Črenové zuby spôsobujú neznášanlivosť niektorých jedál a výkyvy krvného tlaku. Stoličky spôsobujú vazomotorické poruchy, ktoré sa týkajú ciev a nakoniec nespavosť a problémy s nohami najčastejšie súvisia so zubami múdrosti.

Ľavá strana hovorí o vnútornom prežívaní života a odkazuje nás na minulosť.

Keď sú kazy, alebo chýbajú zuby

Horná čeľusť:

 • ľavá strana – problém pri realizácii existenčných prianí

Zuby múdrosti (18, 28, 38, 48) Objavujú sa okolo 21. roku, kedy sa u človeka rozvíja spirituálna rovina. V zuboch sa nachádza individuálna i kolektívna energia. Symbolizujú našu schopnosť splynúť v dokonalom súlade s našim mystickým vedomím. Vyjadrujú, do akej miery človek žije so svojim vyšším ja, intuíciou a jedinečnosťou. Ak zuby chýbajú, človek dáva prednosť rozumu a analytickému mysleniu. Ak vyrastú len horné zuby – človek vníma intuitívne vnemy, ale v praxi sa riadi iba rozumom. Keď vyrastú len dolné zuby, znamená to, že človek vedome pracuje na tom, aby začal intuíciu a duchovné vedomie vo svojom živote využívať.

 • 28 – umožňuje usudzovať o hlboko zakorenených obavách, že budeme odmietnutí a poukazuje na strach, ktorý nám bráni žiť svoj život

Zub 41

Dolná čeľusť vyjadruje vzťah medzi človekom a jeho prostredím a možnosť realizácie svojich prianí, jednoducho nám naznačuje, ako sa vieme do života zahryznúť. Je spojená s bradou, ktorá zas vyjadruje silu vôle.Rezáky sú spojené s pohlavnými orgánmi a konečníkom. Očné zuby majú súvis s ľadvinami a močovým mechúrom a poukazujú na problémy s trávením (zápcha), zatiaľ čo črenové zuby zodpovedajú ramenám a problémom s čuchom, resp. s nosom. V súvislosti so stoličkami zisťujeme často ischias (bolesti v oblasti sedacieho nervu). Za bolesti krčných stavcov a tiky v tvári často môžu zuby múdrosti.

Pravá strana hovorí o uskutočňovaní konkrétnych zámerov a týka sa našej budúcnosti.

Keď sú kazy, alebo chýbajú zuby

Dolná čeľusť:

 • pravá strana – problém s konkrétnymi životnými situáciami

Predné rezáky (11, 21, 31, 41) Nesú energetický potenciál človeka a ukazujú, aká je rovnováha mužského a ženského princípu. Keď sa rezáky vzájomne prekrývajú, v rodine hrá dominantnú úlohu ten z rodičov, ktorého rezák je na vrchu. (pravý – vládne otec, ľavý – vládne matka). Ak rastie rezák smerom dovnútra, otec alebo matka hrá v rodine úlohu podriadeného.

 • 41 – naznačuje, aký význam má v živote človeka otec a ako chápeme mužský princíp – otca v každodennom živote.

Zub 42

Dolná čeľusť vyjadruje vzťah medzi človekom a jeho prostredím a možnosť realizácie svojich prianí, jednoducho nám naznačuje, ako sa vieme do života zahryznúť. Je spojená s bradou, ktorá zas vyjadruje silu vôle.Rezáky sú spojené s pohlavnými orgánmi a konečníkom. Očné zuby majú súvis s ľadvinami a močovým mechúrom a poukazujú na problémy s trávením (zápcha), zatiaľ čo črenové zuby zodpovedajú ramenám a problémom s čuchom, resp. s nosom. V súvislosti so stoličkami zisťujeme často ischias (bolesti v oblasti sedacieho nervu). Za bolesti krčných stavcov a tiky v tvári často môžu zuby múdrosti.

Pravá strana hovorí o uskutočňovaní konkrétnych zámerov a týka sa našej budúcnosti.

Keď sú kazy, alebo chýbajú zuby

Dolná čeľusť:

 • pravá strana – problém s konkrétnymi životnými situáciami

Bočné rezáky (12, 22, 32, 42) Prijímajú energiu zo stredných a hovoria o temperamente a reakcii na archetyp otca – muža a matky – ženy. Nesú v sebe rany týchto archetypov. Súvisia so štítnou žľazou.

 • 42 – udáva, aký má význam v živote človeka otec a ako využívame mužskú energiu

Zub 43

Dolná čeľusť vyjadruje vzťah medzi človekom a jeho prostredím a možnosť realizácie svojich prianí, jednoducho nám naznačuje, ako sa vieme do života zahryznúť. Je spojená s bradou, ktorá zas vyjadruje silu vôle.Rezáky sú spojené s pohlavnými orgánmi a konečníkom. Očné zuby majú súvis s ľadvinami a močovým mechúrom a poukazujú na problémy s trávením (zápcha), zatiaľ čo črenové zuby zodpovedajú ramenám a problémom s čuchom, resp. s nosom. V súvislosti so stoličkami zisťujeme často ischias (bolesti v oblasti sedacieho nervu). Za bolesti krčných stavcov a tiky v tvári často môžu zuby múdrosti.

Pravá strana hovorí o uskutočňovaní konkrétnych zámerov a týka sa našej budúcnosti.

Keď sú kazy, alebo chýbajú zuby

Dolná čeľusť:

 • pravá strana – problém s konkrétnymi životnými situáciami

Očné zuby (13, 23, 33, 43) Súvisia so všetkými zmenami, ktorými človek prechádza od rastu tela cez pubertu až po klimaktérium. Ak horný očný zub vytvára opačný záhryz – zasunie sa za dolný – hovorí to o probléme vyjadriť svoje najintímnejšie túžby. Muži sa cítia psychicky kastrovaní. Ak zmeníme polohu horného zuba, že bude opäť zakrývať dolný, pomôžeme tak postihnutému presadiť sa ako osobnosť.
Očné zuby súvisia so životaschopnosťou človeka. Keď si ich dáme vytrhnúť, nastáva prudký pokles vitality človeka, hlavne u spodných zubov (33, 43). Tieto zuby by mali zostať zachované za všetkých okolností. Symbolizujú aj život v spirituálnej rovine, hovoria o talente a umení, ktoré zušľachťujú hrubú silu človeka a vytvárajú zdroj života. Veľké zuby sú symbolom múdrosti a moci s ňou spojené.

 • 43 – je výrazom toho, čo chceme dosiahnuť navonok. Existuje tu zvláštny vzťah medzi zubom a rastom celého tela. Zablokovaná energia tohto zuba spôsobí pomalý rast celého tela.

Zub 44

Dolná čeľusť vyjadruje vzťah medzi človekom a jeho prostredím a možnosť realizácie svojich prianí, jednoducho nám naznačuje, ako sa vieme do života zahryznúť. Je spojená s bradou, ktorá zas vyjadruje silu vôle.Rezáky sú spojené s pohlavnými orgánmi a konečníkom. Očné zuby majú súvis s ľadvinami a močovým mechúrom a poukazujú na problémy s trávením (zápcha), zatiaľ čo črenové zuby zodpovedajú ramenám a problémom s čuchom, resp. s nosom. V súvislosti so stoličkami zisťujeme často ischias (bolesti v oblasti sedacieho nervu). Za bolesti krčných stavcov a tiky v tvári často môžu zuby múdrosti.

Pravá strana hovorí o uskutočňovaní konkrétnych zámerov a týka sa našej budúcnosti.

Keď sú kazy, alebo chýbajú zuby

Dolná čeľusť:

 • pravá strana – problém s konkrétnymi životnými situáciami

1. črenové zuby (14, 24, 34, 44) Vyjadrujú sebavedomie človeka a všetky jeho túžby. Ich význam sa dá vyjadriť slovami „Ja chcem“. Týmto zubom zodpovedajú kolená. Ak sa extrahuje tento zub, utrpí sebavedomie človeka. Je násilne preorientovaný z individuálneho na kolektívny systém a podrobuje sa autorite, ktorú nechcel akceptovať. V štvorkách je zakotvená energia priestoru a času.

 • 44 – vyjadruje schopnosť realizácie našich túžob a plánov.

Zub 45

Dolná čeľusť vyjadruje vzťah medzi človekom a jeho prostredím a možnosť realizácie svojich prianí, jednoducho nám naznačuje, ako sa vieme do života zahryznúť. Je spojená s bradou, ktorá zas vyjadruje silu vôle.Rezáky sú spojené s pohlavnými orgánmi a konečníkom. Očné zuby majú súvis s ľadvinami a močovým mechúrom a poukazujú na problémy s trávením (zápcha), zatiaľ čo črenové zuby zodpovedajú ramenám a problémom s čuchom, resp. s nosom. V súvislosti so stoličkami zisťujeme často ischias (bolesti v oblasti sedacieho nervu). Za bolesti krčných stavcov a tiky v tvári často môžu zuby múdrosti.

Pravá strana hovorí o uskutočňovaní konkrétnych zámerov a týka sa našej budúcnosti.

Keď sú kazy, alebo chýbajú zuby

Dolná čeľusť:

 • pravá strana – problém s konkrétnymi životnými situáciami

2. črenové zuby (15, 25, 35, 45) Kľúčové slovo je „chcem tvoriť“. Priania sú na to, aby sa zmenili na realitu.

 • 45 – súvisí s konkrétnou realizáciou našich plánov, hlavne v kariérnej oblasti. Veľké zmeny v zamestnaní môžu zub ovplyvniť.

Zub 46

Dolná čeľusť vyjadruje vzťah medzi človekom a jeho prostredím a možnosť realizácie svojich prianí, jednoducho nám naznačuje, ako sa vieme do života zahryznúť. Je spojená s bradou, ktorá zas vyjadruje silu vôle.Rezáky sú spojené s pohlavnými orgánmi a konečníkom. Očné zuby majú súvis s ľadvinami a močovým mechúrom a poukazujú na problémy s trávením (zápcha), zatiaľ čo črenové zuby zodpovedajú ramenám a problémom s čuchom, resp. s nosom. V súvislosti so stoličkami zisťujeme často ischias (bolesti v oblasti sedacieho nervu). Za bolesti krčných stavcov a tiky v tvári často môžu zuby múdrosti.

Pravá strana hovorí o uskutočňovaní konkrétnych zámerov a týka sa našej budúcnosti.

Keď sú kazy, alebo chýbajú zuby

Dolná čeľusť:

 • pravá strana – problém s konkrétnymi životnými situáciami

1. stoličky (16, 26, 36, 46) Sú všeobecne spájané s tematikou prežitia, s postavením, aké chce človek dosiahnuť a ako sa dokáže presadiť. Súvisia s harmonickým splynutím mužského a ženského princípu v človeku. Sú spájané s ľadvinami (životná sila) a konkrétne zuby 36 a 46 súvisia s podbruškom a pohlavnými orgánmi.

 • 46 – súvisí s tým, na čom staviame svoj život – na práci. Problémy pri realizácii našich pracovných plánov sa môžu prejaviť rôznymi problémami tohto zuba. Je v ňom zaznamenaný aj prežitý strach zo smrti utopením.

Zub 47

Dolná čeľusť vyjadruje vzťah medzi človekom a jeho prostredím a možnosť realizácie svojich prianí, jednoducho nám naznačuje, ako sa vieme do života zahryznúť. Je spojená s bradou, ktorá zas vyjadruje silu vôle.Rezáky sú spojené s pohlavnými orgánmi a konečníkom. Očné zuby majú súvis s ľadvinami a močovým mechúrom a poukazujú na problémy s trávením (zápcha), zatiaľ čo črenové zuby zodpovedajú ramenám a problémom s čuchom, resp. s nosom. V súvislosti so stoličkami zisťujeme často ischias (bolesti v oblasti sedacieho nervu). Za bolesti krčných stavcov a tiky v tvári často môžu zuby múdrosti.

Pravá strana hovorí o uskutočňovaní konkrétnych zámerov a týka sa našej budúcnosti.

Keď sú kazy, alebo chýbajú zuby

Dolná čeľusť:

 • pravá strana – problém s konkrétnymi životnými situáciami

2. stoličky (17, 27, 37, 47) Odrážajú vzťah človeka k okolitému svetu, aké sú jeho predstavy o živote a aký obraz sa mu z neho vracia. Vidíme tu, reakciu našich blížnych.

 • 47 – symbolizuje vzťahy a ich okolnosti. Aj tu spory v partnerstve alebo zamestnaní spôsobia poškodenie zuba. Dôležitá je tu komunikácia.

Zub 48

Dolná čeľusť vyjadruje vzťah medzi človekom a jeho prostredím a možnosť realizácie svojich prianí, jednoducho nám naznačuje, ako sa vieme do života zahryznúť. Je spojená s bradou, ktorá zas vyjadruje silu vôle.Rezáky sú spojené s pohlavnými orgánmi a konečníkom. Očné zuby majú súvis s ľadvinami a močovým mechúrom a poukazujú na problémy s trávením (zápcha), zatiaľ čo črenové zuby zodpovedajú ramenám a problémom s čuchom, resp. s nosom. V súvislosti so stoličkami zisťujeme často ischias (bolesti v oblasti sedacieho nervu). Za bolesti krčných stavcov a tiky v tvári často môžu zuby múdrosti.

Pravá strana hovorí o uskutočňovaní konkrétnych zámerov a týka sa našej budúcnosti.

Keď sú kazy, alebo chýbajú zuby

Dolná čeľusť:

 • pravá strana – problém s konkrétnymi životnými situáciami

Zuby múdrosti (18, 28, 38, 48) Objavujú sa okolo 21. roku, kedy sa u človeka rozvíja spirituálna rovina. V zuboch sa nachádza individuálna i kolektívna energia. Symbolizujú našu schopnosť splynúť v dokonalom súlade s našim mystickým vedomím. Vyjadrujú, do akej miery človek žije so svojim vyšším ja, intuíciou a jedinečnosťou. Ak zuby chýbajú, človek dáva prednosť rozumu a analytickému mysleniu. Ak vyrastú len horné zuby – človek vníma intuitívne vnemy, ale v praxi sa riadi iba rozumom. Keď vyrastú len dolné zuby, znamená to, že človek vedome pracuje na tom, aby začal intuíciu a duchovné vedomie vo svojom živote využívať.

 • 48 – zosobňuje fyzickú energiu, ktorá sa uvoľní, keď nájdeme svoje miesto na tomto svete

Zub 31

Dolná čeľusť vyjadruje vzťah medzi človekom a jeho prostredím a možnosť realizácie svojich prianí, jednoducho nám naznačuje, ako sa vieme do života zahryznúť. Je spojená s bradou, ktorá zas vyjadruje silu vôle.Rezáky sú spojené s pohlavnými orgánmi a konečníkom. Očné zuby majú súvis s ľadvinami a močovým mechúrom a poukazujú na problémy s trávením (zápcha), zatiaľ čo črenové zuby zodpovedajú ramenám a problémom s čuchom, resp. s nosom. V súvislosti so stoličkami zisťujeme často ischias (bolesti v oblasti sedacieho nervu). Za bolesti krčných stavcov a tiky v tvári často môžu zuby múdrosti.

Ľavá strana hovorí o vnútornom prežívaní života a odkazuje nás na minulosť.

Keď sú kazy, alebo chýbajú zuby

Dolná čeľusť:

 • ľavá strana – nedostatok uznania a pochopenia v rodine

Predné rezáky (11, 21, 31, 41) Nesú energetický potenciál človeka a ukazujú, aká je rovnováha mužského a ženského princípu. Keď sa rezáky vzájomne prekrývajú, v rodine hrá dominantnú úlohu ten z rodičov, ktorého rezák je na vrchu. (pravý – vládne otec, ľavý – vládne matka). Ak rastie rezák smerom dovnútra, otec alebo matka hrá v rodine úlohu podriadeného.

 • 31 – naznačuje, aký význam má v živote človeka matka a ako chápeme ženský princíp, teda matku a dušu v každodennom živote.

Zub 32

Dolná čeľusť vyjadruje vzťah medzi človekom a jeho prostredím a možnosť realizácie svojich prianí, jednoducho nám naznačuje, ako sa vieme do života zahryznúť. Je spojená s bradou, ktorá zas vyjadruje silu vôle.Rezáky sú spojené s pohlavnými orgánmi a konečníkom. Očné zuby majú súvis s ľadvinami a močovým mechúrom a poukazujú na problémy s trávením (zápcha), zatiaľ čo črenové zuby zodpovedajú ramenám a problémom s čuchom, resp. s nosom. V súvislosti so stoličkami zisťujeme často ischias (bolesti v oblasti sedacieho nervu). Za bolesti krčných stavcov a tiky v tvári často môžu zuby múdrosti.

Ľavá strana hovorí o vnútornom prežívaní života a odkazuje nás na minulosť.

Keď sú kazy, alebo chýbajú zuby

Dolná čeľusť:

 • ľavá strana – nedostatok uznania a pochopenia v rodine

Bočné rezáky (12, 22, 32, 42) Prijímajú energiu zo stredných a hovoria o temperamente a reakcii na archetyp otca – muža a matky – ženy. Nesú v sebe rany týchto archetypov. Súvisia so štítnou žľazou.

 • 32 – udáva, aký význam v živote človeka má matka a ako využívame ženskú energiu

Zub 33

Dolná čeľusť vyjadruje vzťah medzi človekom a jeho prostredím a možnosť realizácie svojich prianí, jednoducho nám naznačuje, ako sa vieme do života zahryznúť. Je spojená s bradou, ktorá zas vyjadruje silu vôle.Rezáky sú spojené s pohlavnými orgánmi a konečníkom. Očné zuby majú súvis s ľadvinami a močovým mechúrom a poukazujú na problémy s trávením (zápcha), zatiaľ čo črenové zuby zodpovedajú ramenám a problémom s čuchom, resp. s nosom. V súvislosti so stoličkami zisťujeme často ischias (bolesti v oblasti sedacieho nervu). Za bolesti krčných stavcov a tiky v tvári často môžu zuby múdrosti.

Ľavá strana hovorí o vnútornom prežívaní života a odkazuje nás na minulosť.

Keď sú kazy, alebo chýbajú zuby

Dolná čeľusť:

 • ľavá strana – nedostatok uznania a pochopenia v rodine

Očné zuby (13, 23, 33, 43) Súvisia so všetkými zmenami, ktorými človek prechádza od rastu tela cez pubertu až po klimaktérium. Ak horný očný zub vytvára opačný záhryz – zasunie sa za dolný – hovorí to o probléme vyjadriť svoje najintímnejšie túžby. Muži sa cítia psychicky kastrovaní. Ak zmeníme polohu horného zuba, že bude opäť zakrývať dolný, pomôžeme tak postihnutému presadiť sa ako osobnosť.
Očné zuby súvisia so životaschopnosťou človeka. Keď si ich dáme vytrhnúť, nastáva prudký pokles vitality človeka, hlavne u spodných zubov (33, 43). Tieto zuby by mali zostať zachované za všetkých okolností. Symbolizujú aj život v spirituálnej rovine, hovoria o talente a umení, ktoré zušľachťujú hrubú silu človeka a vytvárajú zdroj života. Veľké zuby sú symbolom múdrosti a moci s ňou spojené.

 • 33 – symbolizuje spôsob, akým vyjadrujeme svoje vnútorné premeny a hovorí o nekonfliktnosti človeka. Keď človek dokáže prijať duševné zmeny, aj zub sa zaradí do správnej polohy.

Zub 34

Dolná čeľusť vyjadruje vzťah medzi človekom a jeho prostredím a možnosť realizácie svojich prianí, jednoducho nám naznačuje, ako sa vieme do života zahryznúť. Je spojená s bradou, ktorá zas vyjadruje silu vôle.Rezáky sú spojené s pohlavnými orgánmi a konečníkom. Očné zuby majú súvis s ľadvinami a močovým mechúrom a poukazujú na problémy s trávením (zápcha), zatiaľ čo črenové zuby zodpovedajú ramenám a problémom s čuchom, resp. s nosom. V súvislosti so stoličkami zisťujeme často ischias (bolesti v oblasti sedacieho nervu). Za bolesti krčných stavcov a tiky v tvári často môžu zuby múdrosti.

Ľavá strana hovorí o vnútornom prežívaní života a odkazuje nás na minulosť.

Keď sú kazy, alebo chýbajú zuby

Dolná čeľusť:

 • ľavá strana – nedostatok uznania a pochopenia v rodine

1. črenové zuby (14, 24, 34, 44) Vyjadrujú sebavedomie človeka a všetky jeho túžby. Ich význam sa dá vyjadriť slovami „Ja chcem“. Týmto zubom zodpovedajú kolená. Ak sa extrahuje tento zub, utrpí sebavedomie človeka. Je násilne preorientovaný z individuálneho na kolektívny systém a podrobuje sa autorite, ktorú nechcel akceptovať. V štvorkách je zakotvená energia priestoru a času.

 • 34 – ukazuje, ako vieme vyjadriť priania vo svojom bezprostrednom okolí.

Zub 35

Dolná čeľusť vyjadruje vzťah medzi človekom a jeho prostredím a možnosť realizácie svojich prianí, jednoducho nám naznačuje, ako sa vieme do života zahryznúť. Je spojená s bradou, ktorá zas vyjadruje silu vôle.Rezáky sú spojené s pohlavnými orgánmi a konečníkom. Očné zuby majú súvis s ľadvinami a močovým mechúrom a poukazujú na problémy s trávením (zápcha), zatiaľ čo črenové zuby zodpovedajú ramenám a problémom s čuchom, resp. s nosom. V súvislosti so stoličkami zisťujeme často ischias (bolesti v oblasti sedacieho nervu). Za bolesti krčných stavcov a tiky v tvári často môžu zuby múdrosti.

Ľavá strana hovorí o vnútornom prežívaní života a odkazuje nás na minulosť.

Keď sú kazy, alebo chýbajú zuby

Dolná čeľusť:

 • ľavá strana – nedostatok uznania a pochopenia v rodine

2. črenové zuby (15, 25, 35, 45) Kľúčové slovo je „chcem tvoriť“. Priania sú na to, aby sa zmenili na realitu.

 • 35 – ukazuje nám, ako dokážeme vo svojom živote využiť matkinu energiu. Keď rastie dovnútra, je matka dominantná a potláčajúca. Súvisí s kolenami a somatickým protipólom sú ramená.

Zub 36

Dolná čeľusť vyjadruje vzťah medzi človekom a jeho prostredím a možnosť realizácie svojich prianí, jednoducho nám naznačuje, ako sa vieme do života zahryznúť. Je spojená s bradou, ktorá zas vyjadruje silu vôle.Rezáky sú spojené s pohlavnými orgánmi a konečníkom. Očné zuby majú súvis s ľadvinami a močovým mechúrom a poukazujú na problémy s trávením (zápcha), zatiaľ čo črenové zuby zodpovedajú ramenám a problémom s čuchom, resp. s nosom. V súvislosti so stoličkami zisťujeme často ischias (bolesti v oblasti sedacieho nervu). Za bolesti krčných stavcov a tiky v tvári často môžu zuby múdrosti.

Ľavá strana hovorí o vnútornom prežívaní života a odkazuje nás na minulosť.

Keď sú kazy, alebo chýbajú zuby

Dolná čeľusť:

 • ľavá strana – nedostatok uznania a pochopenia v rodine

1. stoličky (16, 26, 36, 46) Sú všeobecne spájané s tematikou prežitia, s postavením, aké chce človek dosiahnuť a ako sa dokáže presadiť. Súvisia s harmonickým splynutím mužského a ženského princípu v človeku. Sú spájané s ľadvinami (životná sila) a konkrétne zuby 36 a 46 súvisia s podbruškom a pohlavnými orgánmi.

 • 36 – zodpovedá našej túžbe byť milovaný. Niektoré deti sa cítia byť nemilované tak, ako by si predstavovali a žiarlia na pozornosť rodičov. Najčastejšie je to prvý zub, ktorý je pokazený.

Zub 37

Dolná čeľusť vyjadruje vzťah medzi človekom a jeho prostredím a možnosť realizácie svojich prianí, jednoducho nám naznačuje, ako sa vieme do života zahryznúť. Je spojená s bradou, ktorá zas vyjadruje silu vôle.Rezáky sú spojené s pohlavnými orgánmi a konečníkom. Očné zuby majú súvis s ľadvinami a močovým mechúrom a poukazujú na problémy s trávením (zápcha), zatiaľ čo črenové zuby zodpovedajú ramenám a problémom s čuchom, resp. s nosom. V súvislosti so stoličkami zisťujeme často ischias (bolesti v oblasti sedacieho nervu). Za bolesti krčných stavcov a tiky v tvári často môžu zuby múdrosti.

Ľavá strana hovorí o vnútornom prežívaní života a odkazuje nás na minulosť.

Keď sú kazy, alebo chýbajú zuby

Dolná čeľusť:

 • ľavá strana – nedostatok uznania a pochopenia v rodine

2. stoličky (17, 27, 37, 47) Odrážajú vzťah človeka k okolitému svetu, aké sú jeho predstavy o živote a aký obraz sa mu z neho vracia. Vidíme tu, reakciu našich blížnych.

 • 37 – zub napadne kaz, keď jeden z partnerov v partnerskom vzťahu sklame očakávania druhého.

Zub 38

Dolná čeľusť vyjadruje vzťah medzi človekom a jeho prostredím a možnosť realizácie svojich prianí, jednoducho nám naznačuje, ako sa vieme do života zahryznúť. Je spojená s bradou, ktorá zas vyjadruje silu vôle.Rezáky sú spojené s pohlavnými orgánmi a konečníkom. Očné zuby majú súvis s ľadvinami a močovým mechúrom a poukazujú na problémy s trávením (zápcha), zatiaľ čo črenové zuby zodpovedajú ramenám a problémom s čuchom, resp. s nosom. V súvislosti so stoličkami zisťujeme často ischias (bolesti v oblasti sedacieho nervu). Za bolesti krčných stavcov a tiky v tvári často môžu zuby múdrosti.

Ľavá strana hovorí o vnútornom prežívaní života a odkazuje nás na minulosť.

 

Keď sú kazy, alebo chýbajú zuby


Dolná čeľusť:

 • ľavá strana – nedostatok uznania a pochopenia v rodine

 


Zuby múdrosti (18, 28, 38, 48) Objavujú sa okolo 21. roku, kedy sa u človeka rozvíja spirituálna rovina. V zuboch sa nachádza individuálna i kolektívna energia. Symbolizujú našu schopnosť splynúť v dokonalom súlade s našim mystickým vedomím. Vyjadrujú, do akej miery človek žije so svojim vyšším ja, intuíciou a jedinečnosťou. Ak zuby chýbajú, človek dáva prednosť rozumu a analytickému mysleniu. Ak vyrastú len horné zuby – človek vníma intuitívne vnemy, ale v praxi sa riadi iba rozumom. Keď vyrastú len dolné zuby, znamená to, že človek vedome pracuje na tom, aby začal intuíciu a duchovné vedomie vo svojom živote využívať.

 • 38 – odráža schopnosť informovať okolie o vlastných pocitoch