Cykly zdravia a psychosomatické efekty

Fyzické a psychické zdravie

200

Táto analýza odhalí psychologické, karmické a genetické príčiny vzniku možných chorôb. Ukazuje v ktorom orgáne sa môže choroba vyskytnúť a príčinu jej vzniku.

Predstavujú cykly, ktoré odrážajú zdravie človeka v konkrétnom období jeho života a vyjadrujú predpokladaný vznik a vývoj choroby.  Analýza poskytuje informácie o tom, ako zmeniť postoj a myšlienky, aby ste predišli, alebo sa vyhli zložitému priebehu choroby.

Objednať
Cykly zdravia a psychosomatické efekty

Kto je Katarína Čičmancová

Lektorka a konzultantka s darom tlmočiť z jazyka čísel a so schopnosťou jednoducho vysvetliť a pomenovať zložité životné situácie. Za číslami vníma život človeka, odkrýva jeho hodnoty, talenty a poklady. Pomáha ľuďom, aby lepšie pochopili samých seba, svoje rodinné vzťahy, dôvod rôznych životných udalostí a videli medzi nimi vzájomné súvislosti. Pracuje s ľuďmi, ktorí sa snažia chápať podstatu svojej osobnosti, spoznávať svoje silné a slabé stránky, pracovať na svojom osobnom raste, meniť svoje životy k lepšiemu a vytvárať tak krajší svet.

Konzultovala v desiatkach firiem, kde pomáhala s výberom zamestnancov, aby každý človek mohol robiť to, čo ho napĺňa, na čo má talent a zároveň bol prospešný pre spoločnosť v ktorej pracuje.