Kompletná analýza zdravia

Zdravie a prevencia do budúcnosti

300

Spoznajte svoje zdravie a predchádzajte problémom cez všetky ponúkané numerologické zdravotné analýzy v jednom exkluzívnom balíku. Predchádzajte problémom. Zistíte nielen predpokladané zdravotné problémy v konkrétnom období vášho života a na ktoré orgány si dávať pozor, ale najmä ako zmeniť postoj a myšlienky, aby ste im predišli. Podrobne vám popíšem aj váš biorytmus, aby sa tešili pevnejšiemu zdraviu a dosahovali lepšiu výkonnosť počas každého dňa.

Analýza je spracovaná iba pre vás. Každý je iný a čakajú na neho iné zdravotné nástrahy. Prostredníctvom kvalitných numerologických analýz vieme, kde sa najpravdepodobnejšie vyskytnú komplikácie. Dôležitou súčasťou je aj zmena postoja a životných myšlienok, a to všetko ešte predtým, ako by sa problém mohol stať vážnou zdravotnou komplikáciou.

Nie je nutné absolvovať všetky analýzy súčasne. Po dohode je možné každú z nich prebrať na individuálnom sedení. Čas stretnutia si dohodneme vopred, nakoľko príprava kvalitnej numerologickej analýzy trvá aj vyše štyroch hodín.

Kompletná numerologická analýza zdravia pozostáva z:

CYKLY ZDRAVIA A PSYCHOSOMATICKÉ ASPEKTY (v hodnote 200 €)
Predstavujú cykly, ktoré odrážajú zdravie človeka v konkrétnom období jeho života a vyjadrujú predpokladaný vznik a vývoj choroby. Táto analýza odhalí psychologické, karmické a genetické príčiny vzniku možných chorôb. Ukazuje v ktorom orgáne sa môže choroba vyskytnúť a príčinu jej vzniku. Poskytuje informácie o tom, ako zmeniť postoj a myšlienky, aby ste predišli, alebo sa vyhli zložitému priebehu choroby.

GRAF ZDRAVIA (v hodnote 100€)
Graf zdravia vám umožní získať informácie, v ktorých etapách vášho života budete musieť venovať osobitnú pozornosť svojmu zdraviu. Je lepšie urobiť to formou prevencie, ak vopred viete, že v danom roku bude vaše telo oslabené, lebo imunita je nízka. To znamená, že je možné prijať preventívne opatrenia, aby ste dostali príležitosť v prípade choroby sa s ňou ľahko vysporiadať.

NUMEROBIORYTMY (v hodnote 30€)
Sú celoživotné vnútorné hodiny človeka. Vyjadrujú jeho psycho–fyzický stav a priebežné zmeny človeka na intelektuálnej, emocionálnej a fyzickej úrovni v priebehu 24 hodín. Poznanie svojich rytmov vám pomôže rýchlejšie a efektívnejšie vnímať a zvyšovať svoju pracovnú kapacitu podľa svojich biologických hodín. Sú veľmi dobrou pomôckou pre mladé mamičky, aby pochopili a rešpektovali denný režim svojho dieťatka.

Objednať
Kompletná analýza zdravia

Kto je Katarína Čičmancová

Lektorka a konzultantka s darom tlmočiť z jazyka čísel a so schopnosťou jednoducho vysvetliť a pomenovať zložité životné situácie. Za číslami vníma život človeka, odkrýva jeho hodnoty, talenty a poklady. Pomáha ľuďom, aby lepšie pochopili samých seba, svoje rodinné vzťahy, dôvod rôznych životných udalostí a videli medzi nimi vzájomné súvislosti. Pracuje s ľuďmi, ktorí sa snažia chápať podstatu svojej osobnosti, spoznávať svoje silné a slabé stránky, pracovať na svojom osobnom raste, meniť svoje životy k lepšiemu a vytvárať tak krajší svet.

Konzultovala v desiatkach firiem, kde pomáhala s výberom zamestnancov, aby každý človek mohol robiť to, čo ho napĺňa, na čo má talent a zároveň bol prospešný pre spoločnosť v ktorej pracuje.