Úlohy vášho osobného roku

36

Téma krátkodobé smerovanie človeka udáva úlohy, ktoré má človek v danom životnom období riešiť, odporúčania na čo sa sústrediť a zamerať, aby dokázal premyslene využiť čas, ktorý má k dispozícii.

Poukazuje na pozitívne a negatívne obdobia roka a udáva, aký objem energie dostane, aby zvládol úlohy, ktoré sú na neho kladené.

Čo budeme potrebovať: Meno a priezvisko, dátum narodenia

Trvanie: 40 – 50 minút + čas na prípravu

Objednať analýzu
Úlohy vášho osobného roku

Kto je Katarína Čičmancová

Lektorka a konzultantka s darom tlmočiť z jazyka čísel a so schopnosťou jednoducho vysvetliť a pomenovať zložité životné situácie. Za číslami vníma život človeka, odkrýva jeho hodnoty, talenty a poklady. Pomáha ľuďom, aby lepšie pochopili samých seba, svoje rodinné vzťahy, dôvod rôznych životných udalostí a videli medzi nimi vzájomné súvislosti. Pracuje s ľuďmi, ktorí sa snažia chápať podstatu svojej osobnosti, spoznávať svoje silné a slabé stránky, pracovať na svojom osobnom raste, meniť svoje životy k lepšiemu a vytvárať tak krajší svet.

Konzultovala v desiatkach firiem, kde pomáhala s výberom zamestnancov, aby každý človek mohol robiť to, čo ho napĺňa, na čo má talent a zároveň bol prospešný pre spoločnosť v ktorej pracuje.