Numerológia na rok

Celý život sa skladá z množstva zážitkov, úspechov, príbehov a sklamaní. V priebehu nášho života sa objavujú priaznivé aj nepriaznivé obdobia. Osobné číslo roku dáva predstavu o tom, ktoré roky sú človeku naklonené a aké úlohy mu zadávajú.

Čísla dátumu narodenia vytvárajú vibrácie – cykly, ktoré majú svoj špecifický význam. Preskúmanie jednotlivých číselných cyklov vám pomôže spoznať, ako sa jednotlivé cykly vzťahujú na vás a ako pracovať pod ich vplyvom.

Pomáhajú vám ľahšie sa zorientovať v úlohách a rozhodnutiach, ktoré zvažujete. Jednotlivé krátkodobé cykly vášho dátumu narodenia vám pomôžu odhaliť úlohy, ktorým by ste sa máte venovať.

Kto je Katarína Čičmancová

Lektorka a konzultantka s darom tlmočiť z jazyka čísel a so schopnosťou jednoducho vysvetliť a pomenovať zložité životné situácie. Za číslami vníma život človeka, odkrýva jeho hodnoty, talenty a poklady. Pomáha ľuďom, aby lepšie pochopili samých seba, svoje rodinné vzťahy, dôvod rôznych životných udalostí a videli medzi nimi vzájomné súvislosti. Pracuje s ľuďmi, ktorí sa snažia chápať podstatu svojej osobnosti, spoznávať svoje silné a slabé stránky, pracovať na svojom osobnom raste, meniť svoje životy k lepšiemu a vytvárať tak krajší svet.

Konzultovala v desiatkach firiem, kde pomáhala s výberom zamestnancov, aby každý človek mohol robiť to, čo ho napĺňa, na čo má talent a zároveň bol prospešný pre spoločnosť v ktorej pracuje.