Škola numerológie NUMERO

Cieľom Školy numerológie NUMERO je dostať numerológiu do rodín. Dať obyčajným ľuďom možnosť vysvetliť, čo všetko čísla dokážu vyjadriť, čo je v nich skryté a čo sú schopné prezradiť. Objaviť v nich talenty, schopnosti, potreby, aby pochopili seba a svoje okolie. Dať im motivačný impulz na sebarozvoj, riešenie osobných, partnerských a finančných problémov.

Pomocou čísel, vieme všetko presne vypočítať a vyjadriť. Tomu učím aj poslucháčov, aby si v živote dokázali poradiť a vďaka vedomostiam z numerológie, predišli tak životným omylom, sklamaniam a bolesti.

Numerológia dátumu narodenia nie je len nástrojom na odkrytie skrytých schopností, talentov a charakteru človeka. Slúži k lepšiemu vzájomnému porozumeniu, k harmonizácii rodinných a pracovných vzťahov. Je efektívnym nástrojom pri hľadaní zamestnania, uzatvárania obchodov, zmlúv, prípadne otvárania vlastného podnikania.

Čím viac času strávite v spoločnosti čísel a budete s nimi pracovať, tým viac im budete rozumieť a tým viac vám prezradia a pomôžu.

16. 10. 2024 – 5. 2. 2025
Kurz je určený ľuďom, ktorí majú záujem pracovať na svojom osobnom raste, spoznať sa, pochopiť svoje okolie a rozumieť súvislostiam v živote na základe čísel. Čo vám kurz prinesie?
 1. Získate kľúč k svojej jedinečnosti
 2. Naučíte sa niečo nové, nepoznané
 3. Zistíte príčinu svojich problémov a nájdete spôsob, ako ich riešiť
 4. Prestanete sa cítiť neisto
 5. Pochopíte svojho partnera a zlepšíte si svoje vzťahy

675

22. 10. 2024 – 11.2. 2025
Kurz je určený rodičom a ľuďom, ktorí majú záujem rozumieť deťom a súčasnej mládeži. Chcú sa naučiť čítať z čísel informácie o generácii narodenej po roku 2000 a tak pochopiť ich správanie, postoje, nastavenie a smerovanie. Čo vám kurz prinesie?
 1. Získate kľúč k originalite a výnimočnosti svojho dieťaťa
 2. Naučíte sa objavovať talenty a schopnosti vášho dieťaťa z dátumu narodenia
 3. Naučíte sa vnímať a chápať vaše dieťa
 4. Nájdete spôsob, vzájomnej komunikácie s vašim dieťaťom
 5. Naučíte sa ako postupovať vo výchove chlapcov a ako vo výchove dievčat
 6. Pochopíte podstatu vášho dieťaťa a zlepšíte si vzájomné vzťahy

675

Kto je Katarína Čičmancová

Lektorka a konzultantka s darom tlmočiť z jazyka čísel a so schopnosťou jednoducho vysvetliť a pomenovať zložité životné situácie. Za číslami vníma život človeka, odkrýva jeho hodnoty, talenty a poklady. Pomáha ľuďom, aby lepšie pochopili samých seba, svoje rodinné vzťahy, dôvod rôznych životných udalostí a videli medzi nimi vzájomné súvislosti. Pracuje s ľuďmi, ktorí sa snažia chápať podstatu svojej osobnosti, spoznávať svoje silné a slabé stránky, pracovať na svojom osobnom raste, meniť svoje životy k lepšiemu a vytvárať tak krajší svet.

Konzultovala v desiatkach firiem, kde pomáhala s výberom zamestnancov, aby každý človek mohol robiť to, čo ho napĺňa, na čo má talent a zároveň bol prospešný pre spoločnosť v ktorej pracuje.