Numerológia - Základné analýzy

Zaujíma vás numerológia dátumu narodenia a vaša osobnosť? Zhoda partnerov, čo si partner myslí a čo od neho očakávať? Máte otázky ku vzťahom v rodine? Chcete byť pripravení na nadchádzajúce udalosti, odhaliť, v čom máte veľké šance uspieť a kedy urobiť správne životné rozhodnutia? Numerológia interpretuje dôležité čísla vo vašom živote.

Základné (smart) analýzy vychádzajú z dátumu narodenia. Je to prehľadný rozbor dátumu narodenia, ktorý za pomoci matematických postupností dokáže vyjadriť duševné, emočné a fyzické vlastnosti človeka, jeho ambície a profesionálne zameranie. Zaoberá sa psychikou človeka na úrovni jeho vonkajšieho prejavu a hľadá východiskové riešenia zo situácii, ktoré sa mu dejú.

Téma vzťahov je aktuálna v každom období a v každej dobe. Numerológia vzťahu pomáha objasniť vzťahy – partnerské, rodinné, emočné, obchodné a pracovné. Nabáda vás, čo si máte na partnerovi všímať, na čo sa zamerať a čo máte pochopiť, aby bol váš vzťah harmonický a zámer, s ktorým ste do vzťahu vstúpili bol naplnený.

120

Kto je Katarína Čičmancová

Lektorka a konzultantka s darom tlmočiť z jazyka čísel a so schopnosťou jednoducho vysvetliť a pomenovať zložité životné situácie. Za číslami vníma život človeka, odkrýva jeho hodnoty, talenty a poklady. Pomáha ľuďom, aby lepšie pochopili samých seba, svoje rodinné vzťahy, dôvod rôznych životných udalostí a videli medzi nimi vzájomné súvislosti. Pracuje s ľuďmi, ktorí sa snažia chápať podstatu svojej osobnosti, spoznávať svoje silné a slabé stránky, pracovať na svojom osobnom raste, meniť svoje životy k lepšiemu a vytvárať tak krajší svet.

Konzultovala v desiatkach firiem, kde pomáhala s výberom zamestnancov, aby každý človek mohol robiť to, čo ho napĺňa, na čo má talent a zároveň bol prospešný pre spoločnosť v ktorej pracuje.