Ako myslí a cíti vaše dieťa
Certifikovaný kurz

22. 10. 2024 - 11.2. 2025

675

Kurz je určený rodičom a ľuďom, ktorí majú záujem rozumieť deťom a súčasnej mládeži. Chcú sa naučiť čítať z čísel informácie o generácii narodenej po roku 2000 a tak pochopiť ich správanie, postoje, nastavenie a smerovanie.

Čo vám kurz prinesie?

 1. Získate kľúč k originalite a výnimočnosti svojho dieťaťa
 2. Naučíte sa objavovať talenty a schopnosti vášho dieťaťa z dátumu narodenia
 3. Naučíte sa vnímať a chápať vaše dieťa
 4. Nájdete spôsob, vzájomnej komunikácie s vašim dieťaťom
 5. Naučíte sa ako postupovať vo výchove chlapcov a ako vo výchove dievčat
 6. Pochopíte podstatu vášho dieťaťa a zlepšíte si vzájomné vzťahy
Kedy: 22. 10. 2024 – 11.2. 2025
Čas:  18:00 – 20:30
Kde: Online vo vašom počítači, mobile, tablete
Ako: cez odkaz
Cena: 675€
Dĺžka: 45 interaktívnych hodín       15 x 3 vyučovacie hodiny (raz týždenne)

Program kurzu:

Kurz osobitne skúma psychiku dieťaťa, jeho povahové vlastnosti, schopnosti, jedinečnosť, oblasti jeho života.

 1. Vplyv čísel na prejav, prežívanie, správanie sa a konanie dieťaťa.
 2. Spôsob, ako získať informácie o povahových vlastnostiach, schopnostiach, životnom smerovaní, so zameraním sa na unikátnosť detí narodených po roku 2000.
 3. Výchova dieťaťa od narodenia do obdobia puberty
 4. Očakávania dieťaťa od rodiča a jeho smerovanie – ako nezlyhať pri naplnení detských očakávaní
 5. Hierarchia ženských a mužských hodnôt
 6. Hlavné princípy fungovania dievčat a chlapcov
 7. Súlad v komunikácii medzi rodičmi a deťmi, alebo súrodencami.
 8. Komunikačný jazyk dieťaťa a jeho zmyslové vnímanie
 9. Praktické rady a cvičenia – Každá téma kurzu je podporená praktickými cvičeniami, kde poslucháči dostanú príležitosť analyzovať konkrétne dátumy a situácie, aby ich posúdili na základe prebraného učiva.

 

Čo vďaka kurzu pochopíte a využijete v praxi?

 1. Pochopíte prejav vášho dieťaťa a jeho vnútorné prežívanie
 2. Odhalíte schopnosti, potenciál a životné smerovanie vášho dieťaťa
 3. Dozviete sa aké očakávania má vaše dieťa od matky a ako ich naplniť
 4. Dozviete sa aké očakávania má vaše dieťa od otca a aká je jeho úloha v živote dieťaťa
 5. Pochopíte komunikačný jazyk vášho dieťaťa
 6. Pochopíte princípy fungovania chlapcov a dievčat

 

Ako rodičom moje kurzy pomohli:

 1. Zistili, aké talenty a schopnosti sa v ich deťoch skrývajú
 2. Nové poznanie a chápanie detí
 3. Získali motiváciu na podporu a smerovanie svojich detí
 4. Uvedomili si svoje poslanie vo výchove detí
 5. Vďaka číslam pochopili, ako sa niekedy mýlili v postoji a vo výchove svojich detí
 6. Zistili, ktoré aktivity u detí uprednostniť, podporiť, rozvíjať a prečo
 7. Zistili ako smerovať svoje dieťa

Objednať kurz
Ako myslí a cíti vaše dieťa
Certifikovaný kurz

Kto je Katarína Čičmancová

Lektorka a konzultantka s darom tlmočiť z jazyka čísel a so schopnosťou jednoducho vysvetliť a pomenovať zložité životné situácie. Za číslami vníma život človeka, odkrýva jeho hodnoty, talenty a poklady. Pomáha ľuďom, aby lepšie pochopili samých seba, svoje rodinné vzťahy, dôvod rôznych životných udalostí a videli medzi nimi vzájomné súvislosti. Pracuje s ľuďmi, ktorí sa snažia chápať podstatu svojej osobnosti, spoznávať svoje silné a slabé stránky, pracovať na svojom osobnom raste, meniť svoje životy k lepšiemu a vytvárať tak krajší svet.

Konzultovala v desiatkach firiem, kde pomáhala s výberom zamestnancov, aby každý človek mohol robiť to, čo ho napĺňa, na čo má talent a zároveň bol prospešný pre spoločnosť v ktorej pracuje.