Váš život v krivkách grafu

Je nová numerologická konzultácia, ktorá odkrýva tajomstvá dátumu narodenia a vyjadruje ich prostredníctvom grafu. Poskytuje komplexný prehľad na celý život človeka z hľadiska emócií, kariéry, financií, sebarealizácie, vzťahov a zdravia. Zistíte v akom životnom období prechádzate zónami vzostupu, nadšenia a inšpirácie, ktorý váš životný úsek je obdobím stagnácie, kde a v akom období sa dajú očakávať kritické momenty, nepríjemnosti a pády. Graf vyjadrí aj vaše tajné želania a dôležitý cieľ vášho života.

Graf manželstva - vzťahov jasne ukazuje, priaznivé a nepriaznivé obdobia zväzku. Fázy, keď má pár pohodový, inšpiratívny vzťah plný radosti, nadšenia a konflikty nie sú pravdepodobné. Odhaľuje tiež obdobia, keď existuje riziko rozvodu a krízy vo vzťahu a či je možné ich prekonať. Graf umožňuje zistiť aj priaznivé roky pre počatie detí.

100

Graf zdravia vám umožní získať informácie, v ktorých etapách vášho života budete musieť venovať osobitnú pozornosť svojmu zdraviu. Je lepšie urobiť to formou prevencie, ak vopred viete, že v danom roku bude vaše telo oslabené, lebo imunita je nízka. To znamená, že je možné prijať preventívne opatrenia, aby ste dostali príležitosť v prípade choroby sa s ňou ľahko vysporiadať.  

100

Graf kariéry je určený pre ľudí, ktorí pracujú v spoločnostiach, vo verejnej správe a postupujú v kariérnom rebríčku. Graf ukazuje, nakoľko je človek profesne úspešný v určitých fázach života. Zobrazuje, ako sa mu bude profesne dariť, koľkokrát a kedy začne budovať svoju kariéru odznovu. Graf umožňuje zistiť, či bude dieťa po ukončení školy pripravené na výber povolania a či chce ďalej študovať.

50

Graf sebarealizácie zobrazuje osobné ambície človeka, na koľko je pripravený rozvíjať vlastné potenciály. Graf odzrkadľuje, koľko skutočnej energie človek má na to, aby zmenil svoj osud. Neodráža skutočné úmysly človeka, ale jeho podvedomé inšpirácie. Pri dosahovaní stanovených ukazovateľov mu môžu byť prekážkou vlastná lenivosť alebo karmické bloky.

50

Kto je Katarína Čičmancová

Lektorka a konzultantka s darom tlmočiť z jazyka čísel a so schopnosťou jednoducho vysvetliť a pomenovať zložité životné situácie. Za číslami vníma život človeka, odkrýva jeho hodnoty, talenty a poklady. Pomáha ľuďom, aby lepšie pochopili samých seba, svoje rodinné vzťahy, dôvod rôznych životných udalostí a videli medzi nimi vzájomné súvislosti. Pracuje s ľuďmi, ktorí sa snažia chápať podstatu svojej osobnosti, spoznávať svoje silné a slabé stránky, pracovať na svojom osobnom raste, meniť svoje životy k lepšiemu a vytvárať tak krajší svet.

Konzultovala v desiatkach firiem, kde pomáhala s výberom zamestnancov, aby každý človek mohol robiť to, čo ho napĺňa, na čo má talent a zároveň bol prospešný pre spoločnosť v ktorej pracuje.