Čo je numerológia ?

Numerológia je náuka, ktorá veci a situácie dokáže pomenovať na základe čísel. Vie dať odpoveď na to, aké sú naše dary, talenty, životné smerovanie, poslanie, zdravie, na čo sa máte zamerať a akým smerom sa uberať. Energia čísel udáva základnú vibráciu pre každú živú bytosť, od okamihu jej prvého nádychu, až do posledného výdychu

Lektorka a konzultantka s darom tlmočiť z jazyka čísel a so schopnosťou jednoducho vysvetliť a pomenovať zložité životné situácie. Za číslami vníma život človeka, odkrýva jeho hodnoty, talenty a poklady. Pomáha ľuďom, aby lepšie pochopili samých seba, svoje rodinné vzťahy, dôvod rôznych životných udalostí a videli medzi nimi vzájomné súvislosti. Pracuje s ľuďmi, ktorí sa snažia chápať podstatu svojej osobnosti, spoznávať svoje silné a slabé stránky, pracovať na svojom osobnom raste, meniť svoje životy k lepšiemu a vytvárať tak krajší svet.

Konzultovala v desiatkach firiem, kde pomáhala s výberom zamestnancov, aby každý človek mohol robiť to, čo ho napĺňa, na čo má talent a zároveň bol prospešný pre spoločnosť v ktorej pracuje.

20 rokov

praxe

Štúdium numerológie

Rusko a Ukrajina

10 000 +

odkonzultovaných klientov

Aktuálne kurzy

16. 10. 2024 – 5. 2. 2025
Kurz je určený ľuďom, ktorí majú záujem pracovať na svojom osobnom raste, spoznať sa, pochopiť svoje okolie a rozumieť súvislostiam v živote na základe čísel. Čo vám kurz prinesie?
 1. Získate kľúč k svojej jedinečnosti
 2. Naučíte sa niečo nové, nepoznané
 3. Zistíte príčinu svojich problémov a nájdete spôsob, ako ich riešiť
 4. Prestanete sa cítiť neisto
 5. Pochopíte svojho partnera a zlepšíte si svoje vzťahy
22. 10. 2024 – 11.2. 2025
Kurz je určený rodičom a ľuďom, ktorí majú záujem rozumieť deťom a súčasnej mládeži. Chcú sa naučiť čítať z čísel informácie o generácii narodenej po roku 2000 a tak pochopiť ich správanie, postoje, nastavenie a smerovanie. Čo vám kurz prinesie?
 1. Získate kľúč k originalite a výnimočnosti svojho dieťaťa
 2. Naučíte sa objavovať talenty a schopnosti vášho dieťaťa z dátumu narodenia
 3. Naučíte sa vnímať a chápať vaše dieťa
 4. Nájdete spôsob, vzájomnej komunikácie s vašim dieťaťom
 5. Naučíte sa ako postupovať vo výchove chlapcov a ako vo výchove dievčat
 6. Pochopíte podstatu vášho dieťaťa a zlepšíte si vzájomné vzťahy
[fibosearch]

Pochopíte seba aj ľudí okolo vás

Numerológia vám pomôže pri sebarealizácii a osobnom rozvoji, dokáže vám poradiť v partnerských vzťahoch, pri výbere mena dieťaťa a usmerniť vás pri životných rozhodnutiach ako napríklad pri určení termínu svadby či pri zmene zamestnania.

Numerológia dokáže presne odpovedať na dôležité životné otázky, ktoré si kladie každý z nás. Využívajú ju tak jednotlivci ako aj firmy pri výbere zamestnancov alebo rpi určení termínu podpisu zmluvy či spustenia projektu.

Numerológia vám poskytne číselne presnú odpoveď na všetky vaše otázky. Upozorní vás na rôzne prekážky, ktoré môžu vo vašom živote nastať. Je už len na vás, či vezmete zodpovednosť do vlastných rúk.

Čo hovoria vaše čísla ?

Orientačná numerologická analýza. Zadajte deň, mesiac a rok narodenia.

V čom konkrétne vám viem pomôcť ja ?

Numerológia v mojom prípade znamená dlhoročné skúsenosti a stovky spokojných klientov.
Rovnako ako im, aj vám:

V čom vám môže pomôcť numerológia?

Numerológia je určená mužom aj ženám v každom veku, ktorí chcú:

Vďaka numerológii môžete pochopiť mnoho vecí: ako si vybrať vhodný okamih na dôležité rozhodnutie, ako a kedy nadväzovať harmonické vzťahy, určiť ideálne miesto pre život, aby ste správne hospodárili so svojou energiou a mnoho ďalších.

Aktuálne kurzy

16. 10. 2024 – 5. 2. 2025
Kurz je určený ľuďom, ktorí majú záujem pracovať na svojom osobnom raste, spoznať sa, pochopiť svoje okolie a rozumieť súvislostiam v živote na základe čísel. Čo vám kurz prinesie?
 1. Získate kľúč k svojej jedinečnosti
 2. Naučíte sa niečo nové, nepoznané
 3. Zistíte príčinu svojich problémov a nájdete spôsob, ako ich riešiť
 4. Prestanete sa cítiť neisto
 5. Pochopíte svojho partnera a zlepšíte si svoje vzťahy
22. 10. 2024 – 11.2. 2025
Kurz je určený rodičom a ľuďom, ktorí majú záujem rozumieť deťom a súčasnej mládeži. Chcú sa naučiť čítať z čísel informácie o generácii narodenej po roku 2000 a tak pochopiť ich správanie, postoje, nastavenie a smerovanie. Čo vám kurz prinesie?
 1. Získate kľúč k originalite a výnimočnosti svojho dieťaťa
 2. Naučíte sa objavovať talenty a schopnosti vášho dieťaťa z dátumu narodenia
 3. Naučíte sa vnímať a chápať vaše dieťa
 4. Nájdete spôsob, vzájomnej komunikácie s vašim dieťaťom
 5. Naučíte sa ako postupovať vo výchove chlapcov a ako vo výchove dievčat
 6. Pochopíte podstatu vášho dieťaťa a zlepšíte si vzájomné vzťahy