Základy numerológie a harmónia vzťahov podľa čísel
Certifikovaný kurz

16. 10. 2024 - 5. 2. 2025

675

Kurz je určený ľuďom, ktorí majú záujem pracovať na svojom osobnom raste, spoznať sa, pochopiť svoje okolie a rozumieť súvislostiam v živote na základe čísel.

Čo vám kurz prinesie?

 1. Získate kľúč k svojej jedinečnosti
 2. Naučíte sa niečo nové, nepoznané
 3. Zistíte príčinu svojich problémov a nájdete spôsob, ako ich riešiť
 4. Prestanete sa cítiť neisto
 5. Pochopíte svojho partnera a zlepšíte si svoje vzťahy
Kedy: 16. 10. 2024 – 5. 2. 2025
Čas:  18:00 – 20:30
Kde: Online vo vašom počítači, mobile, tablete
Ako: cez odkaz
Cena: 675€
Dĺžka: 45 interaktívnych hodín       15 x 3 vyučovacie hodiny (raz týždenne)

Program kurzu:

Kurz skúma psychiku človeka, jeho povahové vlastnosti, schopnosti, oblasti jeho života, riešenie a harmonizovanie partnerských vzťahov.

 1. Vplyv čísel na prejav, prežívanie, správanie sa a konanie človeka.
 2. Spôsob ako získať informácie o povahových vlastnostiach, schopnostiach a životnom poslaní človeka.
 3. Krátkodobé a dlhodobé cykly a ich význam v živote človeka
 4. Harmónia vzťahov podľa čísel – hodnotenie vzťahov z rôznych uhlov pohľadu, hľadanie spoločných tém, názorov a opory v partnerskom vzťahu, spoločné smerovanie, spôsoby emocionálnej komunikácie a cieľ daného vzťahu.
 5. Praktické cvičenia – Každá téma kurzu je podporená praktickými cvičeniami, kde poslucháči dostanú príležitosť analyzovať konkrétne dátumy a situácie, aby ich posúdili na základe prebraného učiva

Čo vďaka kurzu pochopíte a využijete v praxi?

 1. Pochopíte samého seba a svoje okolie
 2. Pochopíte čo v sebe rozvíjať a ako napredovať
 3. Pochopíte, že čísla sú úžasnou pomôckou na zlepšenie akejkoľvek životnej situácie
 4. Pochopíte mnohé životné situácie, správanie a postoje ľudí
 5. Pochopíte, ako energia čísel vplýva na každodenný život človeka

 Ako ľuďom moje kurzy pomohli?

 1. Uvedomili si obrovskú silu, vychádzajúcu zo svojho dátumu narodenia
 2. Dostali odpovede na otázky týkajúce sa vzťahov, práce, minulosti, prítomnosti a budúcnosti
 3. Pomohli im prijať ľudí takých akí sú
 4. Dostali praktický návod, ako budovať úlohu vedomého tvorcu svojho života
 5. Uvedomili si ako nás čísla denno-denne sprevádzajú a nechávajú rôzne odkazy
 6. Uvedomili si ako cez čísla uskutočniť svoje sny
 7. Pomohli im pochopiť správanie a postoje ľudí a mnohé životné súvislosti
 8. Viac si začali vážiť život a ceniť jeho duchovné hodnoty

Objednať kurz
Základy numerológie a harmónia vzťahov podľa čísel
Certifikovaný kurz

Kto je Katarína Čičmancová

Lektorka a konzultantka s darom tlmočiť z jazyka čísel a so schopnosťou jednoducho vysvetliť a pomenovať zložité životné situácie. Za číslami vníma život človeka, odkrýva jeho hodnoty, talenty a poklady. Pomáha ľuďom, aby lepšie pochopili samých seba, svoje rodinné vzťahy, dôvod rôznych životných udalostí a videli medzi nimi vzájomné súvislosti. Pracuje s ľuďmi, ktorí sa snažia chápať podstatu svojej osobnosti, spoznávať svoje silné a slabé stránky, pracovať na svojom osobnom raste, meniť svoje životy k lepšiemu a vytvárať tak krajší svet.

Konzultovala v desiatkach firiem, kde pomáhala s výberom zamestnancov, aby každý človek mohol robiť to, čo ho napĺňa, na čo má talent a zároveň bol prospešný pre spoločnosť v ktorej pracuje.