Exkluzívne numerologické analýzy

Numerológia a váš dátum narodenia dokážu odpovedať na dôležité otázky, ktoré ste si kládli roky. V čom som výnimočný a viem o všetkých svojich talentoch a vlastnostiach? Kam smeruje vzťah a aká je zhoda partnerov? Ako napraviť vzťahy v rodine a kde pramení príčina problémov? Čo hovorí dátum narodenia o deťoch a na čo sa sústrediť, aby boli deti úspešné a šťastné?

Podrobné numerologické analýzy vám ponúknu hĺbkový rozbor dátumu narodenia, ktorý dokáže riešiť nie len vedomie a schopnosti človeka, ale dostáva sa hlboko do podvedomia jeho duše. Hľadá príčiny vzniku jeho aktuálnych situácií a zdravotného stavu. Odhaľuje podrobnosti o minulom živote človeka, aké skúsenosti získal, čím prešiel, akých omylov sa dopustil a ako ich má v súčasnej dobe napraviť.

Karmický portrét osobnosti človeka sa pozerá na vašu dušu z hľadiska karmy. Analýza je zameraná na dary, talenty a schopnosti z minulosti a karmické úlohy a skúšky, ktoré máte zvládnuť v súčasnosti. Akým oblastiam sa máte vyhnúť, aby ste zbytočne nestrácali energiu, akých chýb a omylov ste sa dopustil v minulosti a v tomto živote ich máte odpracovať.

150

Viete čo tu pre vás vaši predkovia zanechali, aby ste to ďalej využili pre svoj predurčený potenciál a dosiahli vytúžených výsledkov? Samotný názov tejto konzultácie napovedá, že vám pomôže nájsť vaše správne životné smerovanie k využitiu vášho potenciálu a napojenie sa na svoj rod. Poukáže na oblasti v ktorých sa budete cítiť šťastný a spokojný pri svojej sebarealizácii. Poodhalí akým sféram sa venovali vaši predkovia a v čom by ste mali pokračovať.

150

Život človeka neovplyvňuje len dátum narodenia, ale aj meno s priezviskom. Kým dátum narodenia určuje smer našej cesty a vyjadruje schopnosti a danosti, s ktorými sa máme v živote presadiť, meno dolaďuje psychiku človeka a vyjadruje očakávania rodiča od dieťaťa. Je znakom individuality. V numerológii však nemôžeme povedať, že meno je pekné alebo škaredé. Prihliada sa skôr na to, či ladí s dátumom narodenia a priezviskom. Správnym menom môže človek získať schopnosti, ktoré dátumom narodenia nezískal.

150

Sú celoživotné vnútorné hodiny človeka. Vyjadrujú jeho psycho–fyzický stav a priebežné zmeny človeka na intelektuálnej, emocionálnej a fyzickej úrovni v priebehu 24 hodín. Poznanie svojich rytmov vám pomôže rýchlejšie a efektívnejšie vnímať a zvyšovať svoju pracovnú kapacitu podľa svojich biologických hodín. Sú veľmi dobrou pomôckou pre mladé mamičky, aby pochopili a rešpektovali denný režim svojho dieťatka.

30

Kto je Katarína Čičmancová

Lektorka a konzultantka s darom tlmočiť z jazyka čísel a so schopnosťou jednoducho vysvetliť a pomenovať zložité životné situácie. Za číslami vníma život človeka, odkrýva jeho hodnoty, talenty a poklady. Pomáha ľuďom, aby lepšie pochopili samých seba, svoje rodinné vzťahy, dôvod rôznych životných udalostí a videli medzi nimi vzájomné súvislosti. Pracuje s ľuďmi, ktorí sa snažia chápať podstatu svojej osobnosti, spoznávať svoje silné a slabé stránky, pracovať na svojom osobnom raste, meniť svoje životy k lepšiemu a vytvárať tak krajší svet.

Konzultovala v desiatkach firiem, kde pomáhala s výberom zamestnancov, aby každý človek mohol robiť to, čo ho napĺňa, na čo má talent a zároveň bol prospešný pre spoločnosť v ktorej pracuje.