Príspevky a médiá

Príspevky

Čo môžeme očakávať v roku 2021 podľa numerológie

Čo môžeme očakávať v roku 2021 podľa numerológie

Prednáška Školy numerológie NUMERO

Katarína Čičmancová, Ako myslí a cíti Vaše dieťa

Ako myslí a cíti
Vaše dieťa

"Život je ako matematika - kto pozná vzorec, dosiahne správny výsledok..."

Čo nás čaká v roku 2020 Prednáška Školy numerológie NUMERO

Čo nás čaká v roku 2020? Prednáška Školy numerológie

"Život je ako matematika - kto pozná vzorec, dosiahne správny výsledok..."

HVIEZDY NA ZEMI - Nory Beňačkove

Hosťom je numerologička Katarína Čičmancová