Ochrana osobných údajov

Poskytovateľ služieb Katarína Čičmancová – NUMERO informuje kupujúceho o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) oznámením nižšie uvedených informácií.

Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Poskytovateľ služby: Katarína Čičmancová – NUMERO registrovaná v Živnostenskom registri, Okresný úrad Bratislava, číslo ŽR 102-29087; IČO: 40012557, DIČ: 1030028098;

Sídlo:          Ružová dolina 610/14, 821 09 Bratislava

Email:         numero@numero.sk

Telefónne číslo: +421 905 493 395

Kontaktná osoba

Meno:         Katarína Čičmancová

Email:         numero@numero.sk

Telefónne číslo: +421 905 493 395

Spracúvanie osobných údajov je vykonávané poskytovateľom služieb – Katarína Čičmancová – NUMERO. Osobné údaje však pre poskytovateľa služby môžu spracúvať iní spracovatelia – poskytovatelia softvéru, služieb a aplikácií, ktorí sa rovnako riadia povinnosťami vyplývajúcimi z Nariadenia.

Účel spracúvania osobných údajov

Prijímateľ služby vo forme numerologického kurzu alebo numerologickej analýzy poskytuje poskytovateľovi služby nasledujúce údaje:

 • meno a priezvisko,
 • dátum narodenia,
 • čas narodenia,
 • e-mailová adresa,
 • telefónne číslo.

Prijímateľ služby berie na vedomie, že poskytnutie uvedených osobných údajov je zmluvnou požiadavkou potrebnou na poskytnutie služby. Poskytnutie týchto osobných údajov je dobrovoľné, avšak v prípade neposkytnutia osobných údajov v potrebnom rozsahu nie je možné službu riadne doručiť. Osobné údaje sa spracúvajú po dobu potrebnú na riadne poskytnutie služby.

Prostredníctvom webovej stránky www.numero.sk je možné poskytnúť svoju emailovú adresu pre marketingové účely za účelom zasielania obchodných ponúk a newsletterov, vďaka ktorým budete vedieť o novinkách na webových stránkach a chystaných akciách. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

Práva spotrebiteľa

Ak si spracúvanie vašej emailovej adresy pre obchodné účely rozmyslíte, môžete vzniesť námietku proti ďalšiemu spracúvaniu Vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu. Svoj súhlas môžete vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním emailu na e-mailovú adresu: numero@numero.sk alebo listu na adresu sídla poskytovateľa služby Katarína Čičmancová – NUMERO, Ružová dolina 610/14, 821 09 Bratislava.

Podľa Nariadenia máte, okrem práva vznášania námietok, tiež právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť;
 • požadovať informácie o osobných údajoch, ktoré sú o  Vás spracúvané;
 • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov;
 • vyžiadať si prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať nebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenie spracúvania;
 • požadovať výmaz Vašich osobných údajov;
 • na prenositeľnosť údajov;
 • v prípade pochybností o zákonnom spracúvaní osobných údajov podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Používanie cookies

Súbory cookies predstavujú údaje, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok. Cookies neslúžia k získavaniu osobných údajov o užívateľoch, ale k rozlišovaniu jednotlivých užívateľov pristupujúcich k webovej stránke www.numero.sk. Cookies pomáhajú pamätať si aktivity návštevníkov stránky a ich preferencie na určitú dobu.

Webová stránka www.numero.sk využíva nasledovné súbory cookies:

 1. Funkčné a technické cookies – ich úlohou je zabezpečenie základnej funkčnosti webových stránok, nakoľko bez ich získavania by sa webová stránka efektívne nezobrazovala. Tento typ cookies sa stará napríklad o to, aby sa uchovávali vybrané položky v nákupnom košíku. Pre funkčné a technické cookies nie je vyžadovaný váš súhlas pre ich ukladanie a pristupovanie k nim.
 • Analytické cookies  – sú využívané na meranie návštevnosti, vyhľadávanie a mapovanie pohybu návštevníkov na stránkach. Získavané údaje z týchto cookies sú anonymizované a nie je vyžadovaný váš súhlas pre ich ukladanie a pristupovanie k nim. V rámci analytických cookies je na webe www.numero.sk využívané softvérové riešenia tretej strany, konkrétne nástroj Google Analytics od spoločnosti Google Ireland Limited so sídlom na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Viac informácií o zabezpečení a ochrane osobných údajov v rámci nástroja Google Analytics nájdete tu. (https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008)
 • Marketingové a reklamné cookies – tento druh cookies je využívaný pre realizáciu marketingových činností a zobrazovanie reklamy tak, aby zodpovedala vašim preferenciám. Marketingové a reklamné cookies sú ukladané a je k nim pristupované iba na základe vášho súhlasu. Na webových stránkach www.numero.sk je v rámci týchto cookies využívané softvérové riešenie tretej strany, konkrétne nástroj Google Search Console od spoločnosti Google Ireland Limited so sídlom na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Viac informácií o zabezpečení a ochrane osobných údajov nájdete tu. (https://policies.google.com/privacy#infocollect)

V prípade ďalších otázok ohľadne cookies nás môžete kontaktovať na emailovej adrese numero@numero.sk.

V Bratislave, dňa 31. 5. 2021.

Najobľúbenejšie služby Kataríny Čičmancovej

28. 2. – 6. 6. 2023
Kurz je určený rodičom a ľuďom, ktorí majú záujem rozumieť deťom a súčasnej mládeži. Chcú sa naučiť čítať z čísel informácie o generácii narodenej po roku 2000 a tak pochopiť ich správanie, postoje, nastavenie a smerovanie. Čo vám kurz prinesie?
 1. Získate kľúč k originalite a výnimočnosti svojho dieťaťa
 2. Naučíte sa objavovať talenty a schopnosti vášho dieťaťa z dátumu narodenia
 3. Naučíte sa vnímať a chápať vaše dieťa
 4. Nájdete spôsob, vzájomnej komunikácie s vašim dieťaťom
 5. Naučíte sa ako postupovať vo výchove chlapcov a ako vo výchove dievčat
 6. Pochopíte podstatu vášho dieťaťa a zlepšíte si vzájomné vzťahy

450

15. 2. – 25. 5. 2023
Kurz je určený ľuďom, ktorí majú záujem pracovať na svojom osobnom raste, spoznať sa, pochopiť svoje okolie a rozumieť súvislostiam v živote na základe čísel. Čo vám kurz prinesie?
 1. Získate kľúč k svojej jedinečnosti
 2. Naučíte sa niečo nové, nepoznané
 3. Zistíte príčinu svojich problémov a nájdete spôsob, ako ich riešiť
 4. Prestanete sa cítiť neisto
 5. Pochopíte svojho partnera a zlepšíte si svoje vzťahy

450

Spoznajte svoje zdravie a predchádzajte problémom cez všetky ponúkané numerologické zdravotné analýzy v jednom exkluzívnom balíku. Predchádzajte problémom. Zistíte nielen predpokladané zdravotné problémy v konkrétnom období vášho života a na ktoré orgány si dávať pozor, ale najmä ako zmeniť postoj a myšlienky, aby ste im predišli. Podrobne vám popíšem aj váš biorytmus, aby sa tešili pevnejšiemu zdraviu a dosahovali lepšiu výkonnosť počas každého dňa.

300