Numerológia a jej výhody

Vďaka numerológii môžete za veľmi krátky čas zistiť:

 • aké je vaše životné poslanie, (na čo sa máte zamerať, a akým smerom sa uberať),
 • aké sú vaše dary, prirodzené talenty (silné/slabé stránky) a schopnosti, ktoré tvoria vašu jedinečnosť,
 • aká je vaša psychika a povaha (ako vás vníma vaše okolie), 
 • aké máte fyzické schopnosti a zdravie (ktorá oblasť je najzraniteľnejšia, čo je toho príčinou, ako sa to dá vyriešiť),
 • ako sa bude vyvíjať vaše blízke, aj dlhodobejšie obdobie
 • kto je pre vás vhodný partner, a aký je váš spoločný jazyk,
 • čo máte odovzdať svojim deťom
 • aké sú vaše karmické úlohy,
 • či je vhodný čas na dôležité rozhodnutie.

Výsledkom numerológie dátumu je číselný portrét akejkoľvek živej bytosti, ktorý vyjadruje jej fyzické, emočné a duševné vlastnosti. Z neho dokážete zistiť, aké sú ambície človeka, akú má silu, energetické rezervy, profesionálne zameranie, potenciál a schopnosti. 

Numerológia dátumu konkrétnej udalosti vypovedá o vhodnosti tohto okamihu. Ak budete rozumieť číslam, môžete to využiť vo svoj prospech. Treba si uvedomiť, že neexistuje dátum bez talentu, ani čísla nedelíme na dobré a zlé.

Numerológia je logický systém matematických operácií základných čísel od 0 do 9, ktorý poskytuje určité informácie o človeku z dátumu narodenia. Existuje veľa teórií, riešení a spôsobov, ako môžete čítať vibrácie jednotlivých čísel. Každý spôsob má svoje zásady a pravidlá. num

Aké typy numerológie existujú?

V západnom svete a v Európe je najrozšírenejšia a najuznávanejšia západná numerológia. Používajú ju najmä psychológovia a personalisti. Zaoberá sa predovšetkým psychikou človeka na úrovni vonkajších prejavov a nemá vplyv na jeho podvedomie. Vychádza z dátumu narodenia a mena človeka. Vďaka západnej numerológii môžete spoznať psychiku, schopnosti a talenty konkrétnej bytosti. Dokonca viete predurčiť, čo ju čaká v blízkom, aj dlhodobejšom období, a ako sa veci budú ďalej vyvíjať. 

Matkou všetkých existujúcich náuk numerológie je tarotová numerológia. Dokáže riešiť nielen vedomie a schopnosti človeka, ale dostáva sa hlboko do podvedomia duše. Hľadá príčiny jeho aktuálnych situácií a zdravotného stavu. Odhaľuje podrobnosti o minulom živote človeka, aké skúsenosti získal, čím si prešiel a aké omyly urobil. 

Potrebné údaje pre výpočty sú: dátum narodenia, miesto, čas, meno (mená) a priezvisko (priezviská) človeka v jeho národnej abecede. Do tejto skupiny patria aj numerológie: karmická, védska, kabalistická, chaldejská a čínska – Lo shu.

Novinkou na našom trhu je grafická numerológia, ktorá na základe grafu dokáže rozanalyzovať váš dátum narodenia z hľadiska: karmy, osudu, osobného života, kariéry, financií, partnerských vzťahov a zdravia.

Využitie numerológie

Numerológia vie byť prospešná v nasledujúcich oblastiach:

 • sebarealizácia a osobný rozvoj (schopnosti, zdravie, úspech, kariéra),
 • poradenstvo v partnerských vzťahoch (láska, partnerstvo, rodina, deti),
 • usmernenie pri výbere povolania (štúdium, práca, kariéra, financie),
 • firemné poradenstvo (personalistika, výberové konania, podpisy zmlúv, dôležité rozhodnutia),
 • výber vhodného mena dieťaťa k dátumu narodenia a priezvisku (doladenie psychiky dieťaťa vhodným menom),
 • svadba (výber ideálneho termínu sobáša, vhodnosť priezviska pre nevestu).

Numerológia vám poskytne číselne presnú odpoveď na všetky vaše otázky. Upozorní vás na rôzne prekážky, ktoré môžu vo vašom živote nastať. Je už len na vás, či vezmete zodpovednosť do vlastných rúk alebo sa budete nečinne prizerať.

Kto je Katarína Čičmancová

Lektorka a konzultantka s darom tlmočiť z jazyka čísel a so schopnosťou jednoducho vysvetliť a pomenovať zložité životné situácie. Za číslami vníma život človeka, odkrýva jeho hodnoty, talenty a poklady. Pomáha ľuďom, aby lepšie pochopili samých seba, svoje rodinné vzťahy, dôvod rôznych životných udalostí a videli medzi nimi vzájomné súvislosti. Pracuje s ľuďmi, ktorí sa snažia chápať podstatu svojej osobnosti, spoznávať svoje silné a slabé stránky, pracovať na svojom osobnom raste, meniť svoje životy k lepšiemu a vytvárať tak krajší svet.

Konzultovala v desiatkach firiem, kde pomáhala s výberom zamestnancov, aby každý človek mohol robiť to, čo ho napĺňa, na čo má talent a zároveň bol prospešný pre spoločnosť v ktorej pracuje.

Najobľúbenejšie služby Kataríny Čičmancovej

16. 10. 2024 – 5. 2. 2025
Kurz je určený ľuďom, ktorí majú záujem pracovať na svojom osobnom raste, spoznať sa, pochopiť svoje okolie a rozumieť súvislostiam v živote na základe čísel. Čo vám kurz prinesie?
 1. Získate kľúč k svojej jedinečnosti
 2. Naučíte sa niečo nové, nepoznané
 3. Zistíte príčinu svojich problémov a nájdete spôsob, ako ich riešiť
 4. Prestanete sa cítiť neisto
 5. Pochopíte svojho partnera a zlepšíte si svoje vzťahy

675

22. 10. 2024 – 11.2. 2025
Kurz je určený rodičom a ľuďom, ktorí majú záujem rozumieť deťom a súčasnej mládeži. Chcú sa naučiť čítať z čísel informácie o generácii narodenej po roku 2000 a tak pochopiť ich správanie, postoje, nastavenie a smerovanie. Čo vám kurz prinesie?
 1. Získate kľúč k originalite a výnimočnosti svojho dieťaťa
 2. Naučíte sa objavovať talenty a schopnosti vášho dieťaťa z dátumu narodenia
 3. Naučíte sa vnímať a chápať vaše dieťa
 4. Nájdete spôsob, vzájomnej komunikácie s vašim dieťaťom
 5. Naučíte sa ako postupovať vo výchove chlapcov a ako vo výchove dievčat
 6. Pochopíte podstatu vášho dieťaťa a zlepšíte si vzájomné vzťahy

675

Téma vzťahov je aktuálna v každom období a v každej dobe. Numerológia vzťahu pomáha objasniť vzťahy – partnerské, rodinné, emočné, obchodné a pracovné. Nabáda vás, čo si máte na partnerovi všímať, na čo sa zamerať a čo máte pochopiť, aby bol váš vzťah harmonický a zámer, s ktorým ste do vzťahu vstúpili bol naplnený.

120

Karmický portrét osobnosti človeka sa pozerá na vašu dušu z hľadiska karmy. Analýza je zameraná na dary, talenty a schopnosti z minulosti a karmické úlohy a skúšky, ktoré máte zvládnuť v súčasnosti. Akým oblastiam sa máte vyhnúť, aby ste zbytočne nestrácali energiu, akých chýb a omylov ste sa dopustil v minulosti a v tomto živote ich máte odpracovať.

150