Služby profesionálnej numerológie

Numerológia vám pomôže pri sebarealizácii a osobnom rozvoji, dokáže vám poradiť v partnerských vzťahoch, pri výbere mena pre dieťa a usmerniť vás pri životných rozhodnutiach ako napríklad: určenie termínu svadby alebo zmena zamestnania.

Numerológia dokáže presne odpovedať na dôležité životné otázky, ktoré si kladie každý z vás. Využívajú ju tak jednotlivci ako aj firmy pri výbere zamestnancov alebo pri určení termínu podpisu zmluvy, či spustení projektu.

Numerológia vám poskytne číselne presnú odpoveď na všetky vaše otázky. Upozorní vás na rôzne prekážky, ktoré môžu vo vašom živote nastať. Je už len na vás, či vezmete zodpovednosť do vlastných rúk.

Je nová numerologická konzultácia, ktorá odkrýva tajomstvá dátumu narodenia a vyjadruje ich prostredníctvom grafu. Poskytuje komplexný prehľad na celý život človeka z hľadiska emócií, kariéry, financií, sebarealizácie, vzťahov a zdravia. Zistíte v akom životnom období prechádzate zónami vzostupu, nadšenia a inšpirácie, ktorý váš životný úsek je obdobím stagnácie, kde a v akom období sa dajú očakávať kritické momenty, nepríjemnosti a pády. Graf vyjadrí aj vaše tajné želania a dôležitý cieľ vášho života.

Zaujíma vás numerológia dátumu narodenia a vaša osobnosť? Zhoda partnerov, čo si partner myslí a čo od neho očakávať? Máte otázky ku vzťahom v rodine? Chcete byť pripravení na nadchádzajúce udalosti, odhaliť, v čom máte veľké šance uspieť a kedy urobiť správne životné rozhodnutia? Numerológia interpretuje dôležité čísla vo vašom živote.

Numerológia a váš dátum narodenia dokážu odpovedať na dôležité otázky, ktoré ste si kládli roky. V čom som výnimčný a viem o všetkých svojich talentoch a vlastnostiach? Kam smeruje vzťah a aká je zhoda partnerov? Ako napraviť vzťahy v rodine a kde pramení príčina problémov? Čo hovorí dátum narodenia
o deťoch a na čo sa sústrediť, aby boli deti úspešné a šťastné?

Numerológia a váš dátum narodenia dokážu odpovedať na dôležité otázky, ktoré ste si kládli roky. V čom som výnimčný a viem o všetkých svojich talentoch a vlastnostiach? Kam smeruje vzťah a aká je zhoda partnerov? Ako napraviť vzťahy v rodine a kde pramení príčina problémov? Čo hovorí dátum narodenia o deťoch a na čo sa sústrediť, aby boli deti úspešné a šťastné?

Kto je Katarína Čičmancová

Lektorka a konzultantka s darom tlmočiť z jazyka čísel a so schopnosťou jednoducho vysvetliť a pomenovať zložité životné situácie. Za číslami vníma život človeka, odkrýva jeho hodnoty, talenty a poklady. Pomáha ľuďom, aby lepšie pochopili samých seba, svoje rodinné vzťahy, dôvod rôznych životných udalostí a videli medzi nimi vzájomné súvislosti. Pracuje s ľuďmi, ktorí sa snažia chápať podstatu svojej osobnosti, spoznávať svoje silné a slabé stránky, pracovať na svojom osobnom raste, meniť svoje životy k lepšiemu a vytvárať tak krajší svet.

Konzultovala v desiatkach firiem, kde pomáhala s výberom zamestnancov, aby každý človek mohol robiť to, čo ho napĺňa, na čo má talent a zároveň bol prospešný pre spoločnosť v ktorej pracuje.