Životné udalosti

Dôležité životné udalosti ako je uzavretie manželstva, narodenia dieťa, sťahovanie, zmena zamestnania, ale aj straty a životné prehry vplývajú veľmi intenzívne na psychiku, zdravotný stav a celkové rozpoloženie človeka. Niektoré udalosti môžu mať na vás pozitívny, iné negatívny vplyv.

Numerológia vám vie pomôcť vybrať vhodné dátumy na životné udalosti, o ktorých rozhodujete vy, aby veci dopadli dobre a dokáže objasniť príčiny niektorých životných situácií a tým uľahčiť ich prijatie.

Pre úspech harmonického vzťahu je dôležitá láska, úcta, vzájomná súhra a sympatie. Život však prináša rôzne situácie. Keď sa aj uskutoční správna vec v nesprávnom časovom okamihu, vyžaduje to potom od jednotlivca alebo skupiny ľudí dodatočne vynaloženú energiu a veľké množstvo času. Ak však svoj šťastný deň podporíte vhodným termínom, zistíte, ako sú čísla a čas vzájomne prepojené vo váš prospech.

130

Zmena zamestnania môže byť veľmi dôležitý míľnik v živote človeka, ktorý vám dáva príležitosť na nové začiatky a zmenu kariéry. Aj tento okamih je potrebné podchytiť v správnom čase, aby ste mnohé príležitosti nepremeškali, alebo neurýchlili.

100

Kto je Katarína Čičmancová

Lektorka a konzultantka s darom tlmočiť z jazyka čísel a so schopnosťou jednoducho vysvetliť a pomenovať zložité životné situácie. Za číslami vníma život človeka, odkrýva jeho hodnoty, talenty a poklady. Pomáha ľuďom, aby lepšie pochopili samých seba, svoje rodinné vzťahy, dôvod rôznych životných udalostí a videli medzi nimi vzájomné súvislosti. Pracuje s ľuďmi, ktorí sa snažia chápať podstatu svojej osobnosti, spoznávať svoje silné a slabé stránky, pracovať na svojom osobnom raste, meniť svoje životy k lepšiemu a vytvárať tak krajší svet.

Konzultovala v desiatkach firiem, kde pomáhala s výberom zamestnancov, aby každý človek mohol robiť to, čo ho napĺňa, na čo má talent a zároveň bol prospešný pre spoločnosť v ktorej pracuje.