Vzťahová numerológia

Od samého vzniku sveta sa muž a žena vzájomné priťahovali. Snažili sa vytvoriť jeden celok, harmóniu, rodinu.

Ak chcú dvaja ľudia vytvárať plnohodnotný vzťah, musia mať spoločné ciele a ideály, ktoré harmonicky podporujú ich osobné záujmy a potreby. Harmonické partnerstvo si okrem úprimnej lásky vyžaduje vzájomné prispôsobovanie sa, pochopenie, toleranciu, podriadenie sa, ale hlavne vzájomnú úctu. Ak chýba úcta vo vzťahu, vzťah nemá perspektívu.

Keď dvaja ľudia spájajú svoj život, je veľmi dôležité, aby medzi nimi vznikla duševná príťažlivosť. Často spoja svoje osudy len na základe fyzickej príťažlivosti. To ale rýchlo vymizne, alebo sa prenáša na iného. Ľudia potrebujú nájsť duchovne blízkeho človeka s ktorým dokážu nájsť skutočné šťastie. Odhaliť spojitosť a súzvuk duší pomôže nájsť práve numerológia.

Vzťahy – partnerské, priateľské, pracovné, medziľudské, nenadväzujeme preto, že od nich niečo očakávame, ale preto, že chceme do nich niečo vložiť, posilniť ich, alebo niečo vytvoriť. Ak druhá strana nepovažuje náš vklad do vzťahu za dosť dobrý, je potrebné ju nechať ísť, lebo je určite niekto, kto našu snahu ocení a bude si nás vážiť. V živote je neprijateľné to, aby sme sa stali obeťou vzťahu. Ak si vo vzťahu nemáme už čo odovzdať, je potrebné vedieť si bez trpkosti a pocitu krivdy povedať: „Už nechcem s tebou žiť a poďme každý svojou cestou“.

Téma vzťahov je aktuálna v každom období a v každej dobe. Numerológia vzťahu pomáha objasniť vzťahy – partnerské, rodinné, emočné, obchodné a pracovné. Nabáda vás, čo si máte na partnerovi všímať, na čo sa zamerať a čo máte pochopiť, aby bol váš vzťah harmonický a zámer, s ktorým ste do vzťahu vstúpili bol naplnený.

120

Graf manželstva - vzťahov jasne ukazuje, priaznivé a nepriaznivé obdobia zväzku. Fázy, keď má pár pohodový, inšpiratívny vzťah plný radosti, nadšenia a konflikty nie sú pravdepodobné. Odhaľuje tiež obdobia, keď existuje riziko rozvodu a krízy vo vzťahu a či je možné ich prekonať. Graf umožňuje zistiť aj priaznivé roky pre počatie detí.

100

Kto je Katarína Čičmancová

Lektorka a konzultantka s darom tlmočiť z jazyka čísel a so schopnosťou jednoducho vysvetliť a pomenovať zložité životné situácie. Za číslami vníma život človeka, odkrýva jeho hodnoty, talenty a poklady. Pomáha ľuďom, aby lepšie pochopili samých seba, svoje rodinné vzťahy, dôvod rôznych životných udalostí a videli medzi nimi vzájomné súvislosti. Pracuje s ľuďmi, ktorí sa snažia chápať podstatu svojej osobnosti, spoznávať svoje silné a slabé stránky, pracovať na svojom osobnom raste, meniť svoje životy k lepšiemu a vytvárať tak krajší svet.

Konzultovala v desiatkach firiem, kde pomáhala s výberom zamestnancov, aby každý človek mohol robiť to, čo ho napĺňa, na čo má talent a zároveň bol prospešný pre spoločnosť v ktorej pracuje.