Graf manželstva – vzťahov

100

Graf manželstva – vzťahov jasne ukazuje, priaznivé a nepriaznivé obdobia zväzku. Fázy, keď má pár pohodový, inšpiratívny vzťah plný radosti, nadšenia a konflikty nie sú pravdepodobné. Odhaľuje tiež obdobia, keď existuje riziko rozvodu a krízy vo vzťahu a či je možné ich prekonať. Graf umožňuje zistiť aj priaznivé roky pre počatie detí.

Budeme od vás potrebovať: meno a priezvisko oboch partnerov, dátumy narodenia, dátum sobáša alebo dátum uzatvorenia zmluvy, dohody.

Objednať
Graf manželstva – vzťahov

Kto je Katarína Čičmancová

Lektorka a konzultantka s darom tlmočiť z jazyka čísel a so schopnosťou jednoducho vysvetliť a pomenovať zložité životné situácie. Za číslami vníma život človeka, odkrýva jeho hodnoty, talenty a poklady. Pomáha ľuďom, aby lepšie pochopili samých seba, svoje rodinné vzťahy, dôvod rôznych životných udalostí a videli medzi nimi vzájomné súvislosti. Pracuje s ľuďmi, ktorí sa snažia chápať podstatu svojej osobnosti, spoznávať svoje silné a slabé stránky, pracovať na svojom osobnom raste, meniť svoje životy k lepšiemu a vytvárať tak krajší svet.

Konzultovala v desiatkach firiem, kde pomáhala s výberom zamestnancov, aby každý človek mohol robiť to, čo ho napĺňa, na čo má talent a zároveň bol prospešný pre spoločnosť v ktorej pracuje.