Kompletná analýza celej rodiny

150

Analýza vám ukáže odraz vzťahov v rodine so zameraním sa na schopnosti, kvality a nadanie vašich detí. Vyzdvihne ich silné stránky a nasmeruje vás na to, čo treba rozvíjať. Upresní očakávania detí od rodičov, poukáže na rozdiel medzi vami a vašim dieťaťom.

Budeme od vás potrebovať: Meno, priezvisko, dátumy narodenia

Trvanie: 1 hodina + príprava

Objednať
Kompletná analýza celej rodiny

Kto je Katarína Čičmancová

Lektorka a konzultantka s darom tlmočiť z jazyka čísel a so schopnosťou jednoducho vysvetliť a pomenovať zložité životné situácie. Za číslami vníma život človeka, odkrýva jeho hodnoty, talenty a poklady. Pomáha ľuďom, aby lepšie pochopili samých seba, svoje rodinné vzťahy, dôvod rôznych životných udalostí a videli medzi nimi vzájomné súvislosti. Pracuje s ľuďmi, ktorí sa snažia chápať podstatu svojej osobnosti, spoznávať svoje silné a slabé stránky, pracovať na svojom osobnom raste, meniť svoje životy k lepšiemu a vytvárať tak krajší svet.

Konzultovala v desiatkach firiem, kde pomáhala s výberom zamestnancov, aby každý človek mohol robiť to, čo ho napĺňa, na čo má talent a zároveň bol prospešný pre spoločnosť v ktorej pracuje.