Numerologická zhoda partnerov

Zhoda partnerov podľa dátumu narodenia

120

Téma vzťahov je aktuálna v každom období a v každej dobe. Numerológia vzťahu pomáha objasniť vzťahy – partnerské, rodinné, emočné, obchodné a pracovné. Nabáda vás, čo si máte na partnerovi všímať, na čo sa zamerať a čo máte pochopiť, aby bol váš vzťah harmonický a zámer, s ktorým ste do vzťahu vstúpili bol naplnený.

Zhoda partnerov je nesmierne dôležitá. Pokoj a harmónia, ktoré pramenia v dobrých a naplnených vzťahoch pomáhajú plniť naše dennodenné úlohy ľahšie a lepšie. Harmonický vzťah si želá každý pár už od začiatku a mnohým sa tento sen aj naplní. Ich partnerská zhoda bola vysoká. Čo však, keď si nie sme istí?

Znalosti numerológie a samotné dátumy narodenia vám vedia prezradiť veľa o vzťahu, ktorý práve začína. Dokáže odhaliť príčiny problémov vo vzťahoch, ktoré prechádzajú náročnejším obdobím. Dátumy narodenia partnerov nie sú len suchým nič nehovoriacim údajom, ale vodítkom, vďaka ktorému viete určiť zhodu partnerov na dlhé obdobie a pričiniť sa o kvalitnejší a harmonickejší vzťah.

Čo budeme potrebovať: dátumy narodenia, meno a priezvisko
Trvanie: 1 hodina + čas na prípravu

Objednať
Numerologická zhoda partnerov

Kto je Katarína Čičmancová

Lektorka a konzultantka s darom tlmočiť z jazyka čísel a so schopnosťou jednoducho vysvetliť a pomenovať zložité životné situácie. Za číslami vníma život človeka, odkrýva jeho hodnoty, talenty a poklady. Pomáha ľuďom, aby lepšie pochopili samých seba, svoje rodinné vzťahy, dôvod rôznych životných udalostí a videli medzi nimi vzájomné súvislosti. Pracuje s ľuďmi, ktorí sa snažia chápať podstatu svojej osobnosti, spoznávať svoje silné a slabé stránky, pracovať na svojom osobnom raste, meniť svoje životy k lepšiemu a vytvárať tak krajší svet.

Konzultovala v desiatkach firiem, kde pomáhala s výberom zamestnancov, aby každý človek mohol robiť to, čo ho napĺňa, na čo má talent a zároveň bol prospešný pre spoločnosť v ktorej pracuje.