Vzťahy a rodina

Život v rodine, kde je úcta a láska očakáva každý z nás. Častokrát ale ľudia žili a žijú podľa toho, ako si to vyžadoval systém, majetkové pomery, alebo komunita v ktorej žili.

Za posledných 50 rokov sa situácia a pohľady na rodinu dramaticky zmenili. Život bez vlastnej rodiny sa pre jednotlivca stal pohodlnejším a bezproblémovejším. Stále viac ľudí nevie žiť vo dvojici a hľadajú nové formy spoločného života.

Myslím si však, že ideálne pre spoločnosť by bolo, keby bola založená na harmonickej rodine, ktorú tvoria otec, mama a deti. Človek, ktorý vie žiť v rodine, má záujem sa o ňu zodpovedne postarať, chrániť ju a správať sa k svojmu partnerovi – partnerke ako k milovanej bytosti.

Rodina sú otec, mama a deti. Sú to navzájom blízki ľudia, ktorí sa radi počúvajú, objímajú a pomáhajú si. Je to veľký svet lásky, istoty, bezpečia a zázemia, ktorý si teraz tvoríme sami podľa svojich predstáv a skúseností. Chceme zažiť radosť, prirodzené pohodlie a šťastie.

Rodina je najdôležitejší projekt nášho života. Je to priestor, ktorý nám patrí, je to šťastie a radosť, ktorého sme strojcami.

Život človeka neovplyvňuje len dátum narodenia, ale aj meno s priezviskom. Kým dátum narodenia určuje smer našej cesty a vyjadruje schopnosti a danosti, s ktorými sa máme v živote presadiť, meno dolaďuje psychiku človeka a vyjadruje očakávania rodiča od dieťaťa. Je znakom individuality. V numerológii však nemôžeme povedať, že meno je pekné alebo škaredé. Prihliada sa skôr na to, či ladí s dátumom narodenia a priezviskom. Správnym menom môže človek získať schopnosti, ktoré dátumom narodenia nezískal.

150

Sú celoživotné vnútorné hodiny človeka. Vyjadrujú jeho psycho–fyzický stav a priebežné zmeny človeka na intelektuálnej, emocionálnej a fyzickej úrovni v priebehu 24 hodín. Poznanie svojich rytmov vám pomôže rýchlejšie a efektívnejšie vnímať a zvyšovať svoju pracovnú kapacitu podľa svojich biologických hodín. Sú veľmi dobrou pomôckou pre mladé mamičky, aby pochopili a rešpektovali denný režim svojho dieťatka.

30

Kto je Katarína Čičmancová

Lektorka a konzultantka s darom tlmočiť z jazyka čísel a so schopnosťou jednoducho vysvetliť a pomenovať zložité životné situácie. Za číslami vníma život človeka, odkrýva jeho hodnoty, talenty a poklady. Pomáha ľuďom, aby lepšie pochopili samých seba, svoje rodinné vzťahy, dôvod rôznych životných udalostí a videli medzi nimi vzájomné súvislosti. Pracuje s ľuďmi, ktorí sa snažia chápať podstatu svojej osobnosti, spoznávať svoje silné a slabé stránky, pracovať na svojom osobnom raste, meniť svoje životy k lepšiemu a vytvárať tak krajší svet.

Konzultovala v desiatkach firiem, kde pomáhala s výberom zamestnancov, aby každý človek mohol robiť to, čo ho napĺňa, na čo má talent a zároveň bol prospešný pre spoločnosť v ktorej pracuje.