Numerológia mena pre dieťa

Ako vybrať správne meno pre dieťa podľa dátumu narodenia

150

Život človeka neovplyvňuje len dátum narodenia, ale aj meno s priezviskom. Kým dátum narodenia určuje smer našej cesty a vyjadruje schopnosti a danosti, s ktorými sa máme v živote presadiť, meno dolaďuje psychiku človeka a vyjadruje očakávania rodiča od dieťaťa. Je znakom individuality. V numerológii však nemôžeme povedať, že meno je pekné alebo škaredé. Prihliada sa skôr na to, či ladí s dátumom narodenia a priezviskom. Správnym menom môže človek získať schopnosti, ktoré dátumom narodenia nezískal.

Čo budeme potrebovať: predpokladaný termín pôrodu, priezvisko, mená navrhované rodičmi (maximálne 5 mien)

Trvanie: 1,5 hodiny + potrebný čas na prípravu

Objednať
Numerológia mena pre dieťa

Kto je Katarína Čičmancová

Lektorka a konzultantka s darom tlmočiť z jazyka čísel a so schopnosťou jednoducho vysvetliť a pomenovať zložité životné situácie. Za číslami vníma život človeka, odkrýva jeho hodnoty, talenty a poklady. Pomáha ľuďom, aby lepšie pochopili samých seba, svoje rodinné vzťahy, dôvod rôznych životných udalostí a videli medzi nimi vzájomné súvislosti. Pracuje s ľuďmi, ktorí sa snažia chápať podstatu svojej osobnosti, spoznávať svoje silné a slabé stránky, pracovať na svojom osobnom raste, meniť svoje životy k lepšiemu a vytvárať tak krajší svet.

Konzultovala v desiatkach firiem, kde pomáhala s výberom zamestnancov, aby každý človek mohol robiť to, čo ho napĺňa, na čo má talent a zároveň bol prospešný pre spoločnosť v ktorej pracuje.