Numerológia osobnosti z dátumu narodenia

Čísla mali pre človeka od nepamäti veľký význam. Už staroveké civilizácie boli zasvätené do tajomstva a fungovania čísel. Vedeli, že celý chod vesmíru je vyjadrený v číslach, ktoré vzájomne vytvárajú univerzálnu harmóniu.

Dátum narodenia človeka a meno majú ďaleko väčší význam, ako si dokážete predstaviť. Energia vášho dátumu narodenia určuje vaše povahové vlastnosti, schopnosti, talenty, životné smerovanie, poslanie, pozitívne aj negatívne stránky, zdravie, dokonca aj to, ako vás vníma vaše okolie. Každé číslo vášho dátumu predstavuje špecifickú energiu. Čo s ňou urobíte, je len vo vašich rukách a ako ju využijete záleží len na vás.

Karmický portrét osobnosti človeka sa pozerá na vašu dušu z hľadiska karmy. Analýza je zameraná na dary, talenty a schopnosti z minulosti a karmické úlohy a skúšky, ktoré máte zvládnuť v súčasnosti. Akým oblastiam sa máte vyhnúť, aby ste zbytočne nestrácali energiu, akých chýb a omylov ste sa dopustil v minulosti a v tomto živote ich máte odpracovať.

150

Viete čo tu pre vás vaši predkovia zanechali, aby ste to ďalej využili pre svoj predurčený potenciál a dosiahli vytúžených výsledkov? Samotný názov tejto konzultácie napovedá, že vám pomôže nájsť vaše správne životné smerovanie k využitiu vášho potenciálu a napojenie sa na svoj rod. Poukáže na oblasti v ktorých sa budete cítiť šťastný a spokojný pri svojej sebarealizácii. Poodhalí akým sféram sa venovali vaši predkovia a v čom by ste mali pokračovať.

150

Graf zdravia vám umožní získať informácie, v ktorých etapách vášho života budete musieť venovať osobitnú pozornosť svojmu zdraviu. Je lepšie urobiť to formou prevencie, ak vopred viete, že v danom roku bude vaše telo oslabené, lebo imunita je nízka. To znamená, že je možné prijať preventívne opatrenia, aby ste dostali príležitosť v prípade choroby sa s ňou ľahko vysporiadať.  

100

Graf sebarealizácie zobrazuje osobné ambície človeka, na koľko je pripravený rozvíjať vlastné potenciály. Graf odzrkadľuje, koľko skutočnej energie človek má na to, aby zmenil svoj osud. Neodráža skutočné úmysly človeka, ale jeho podvedomé inšpirácie. Pri dosahovaní stanovených ukazovateľov mu môžu byť prekážkou vlastná lenivosť alebo karmické bloky.

50

Sú celoživotné vnútorné hodiny človeka. Vyjadrujú jeho psycho–fyzický stav a priebežné zmeny človeka na intelektuálnej, emocionálnej a fyzickej úrovni v priebehu 24 hodín. Poznanie svojich rytmov vám pomôže rýchlejšie a efektívnejšie vnímať a zvyšovať svoju pracovnú kapacitu podľa svojich biologických hodín. Sú veľmi dobrou pomôckou pre mladé mamičky, aby pochopili a rešpektovali denný režim svojho dieťatka.

30

Kto je Katarína Čičmancová

Lektorka a konzultantka s darom tlmočiť z jazyka čísel a so schopnosťou jednoducho vysvetliť a pomenovať zložité životné situácie. Za číslami vníma život človeka, odkrýva jeho hodnoty, talenty a poklady. Pomáha ľuďom, aby lepšie pochopili samých seba, svoje rodinné vzťahy, dôvod rôznych životných udalostí a videli medzi nimi vzájomné súvislosti. Pracuje s ľuďmi, ktorí sa snažia chápať podstatu svojej osobnosti, spoznávať svoje silné a slabé stránky, pracovať na svojom osobnom raste, meniť svoje životy k lepšiemu a vytvárať tak krajší svet.

Konzultovala v desiatkach firiem, kde pomáhala s výberom zamestnancov, aby každý človek mohol robiť to, čo ho napĺňa, na čo má talent a zároveň bol prospešný pre spoločnosť v ktorej pracuje.