Numerológia pre biznis a pracujúcich ľudí

Pre každú dobu boli čísla jazykom k vyjadreniu mnohých ukazovateľov. Nastáva prelom vo vedomí a vnímaní ľudí a preto dnes firmy začali využívať túto náuku na odhalenie potenciálu svojich zamestnancov, aby ho využili pre rozvoj a napredovanie firmy.

Veľa súkromných inštitúcií dnes využíva numerológiu dátumu narodenia ako podporný nástroj pri výbere zamestnancov. Prostredníctvom numerológie dokážete odhaliť perspektívnosť zamestnancov ešte pred tým, ako do nich budú investované prostriedky a čas na ich zaškolenie.

Kvalitný zamestnanec je veľmi dôležitý kapitál firmy. Vhodný výber zamestnancov, vytvorenie dynamického a harmonického kolektívu sa v konečnom dôsledku odzrkadlí v prosperujúcom fungovaní firmy.

Graf kariéry je určený pre ľudí, ktorí pracujú v spoločnostiach, vo verejnej správe a postupujú v kariérnom rebríčku. Graf ukazuje, nakoľko je človek profesne úspešný v určitých fázach života. Zobrazuje, ako sa mu bude profesne dariť, koľkokrát a kedy začne budovať svoju kariéru odznovu. Graf umožňuje zistiť, či bude dieťa po ukončení školy pripravené na výber povolania a či chce ďalej študovať.

50

Sú celoživotné vnútorné hodiny človeka. Vyjadrujú jeho psycho–fyzický stav a priebežné zmeny človeka na intelektuálnej, emocionálnej a fyzickej úrovni v priebehu 24 hodín. Poznanie svojich rytmov vám pomôže rýchlejšie a efektívnejšie vnímať a zvyšovať svoju pracovnú kapacitu podľa svojich biologických hodín. Sú veľmi dobrou pomôckou pre mladé mamičky, aby pochopili a rešpektovali denný režim svojho dieťatka.

30

Kto je Katarína Čičmancová

Lektorka a konzultantka s darom tlmočiť z jazyka čísel a so schopnosťou jednoducho vysvetliť a pomenovať zložité životné situácie. Za číslami vníma život človeka, odkrýva jeho hodnoty, talenty a poklady. Pomáha ľuďom, aby lepšie pochopili samých seba, svoje rodinné vzťahy, dôvod rôznych životných udalostí a videli medzi nimi vzájomné súvislosti. Pracuje s ľuďmi, ktorí sa snažia chápať podstatu svojej osobnosti, spoznávať svoje silné a slabé stránky, pracovať na svojom osobnom raste, meniť svoje životy k lepšiemu a vytvárať tak krajší svet.

Konzultovala v desiatkach firiem, kde pomáhala s výberom zamestnancov, aby každý človek mohol robiť to, čo ho napĺňa, na čo má talent a zároveň bol prospešný pre spoločnosť v ktorej pracuje.