Graf sebarealizácie zobrazuje osobné ambície človeka, na koľko je pripravený rozvíjať vlastné potenciály. Graf odzrkadľuje, koľko skutočnej energie človek má na to, aby zmenil svoj osud. Neodráža skutočné úmysly človeka, ale jeho podvedomé inšpirácie. Pri dosahovaní stanovených ukazovateľov mu môžu byť prekážkou vlastná lenivosť alebo karmické bloky.

Graf je vhodné porovnávať spolu s grafom OSOBNÉHO ŽIVOTA a KARIÉRY.

Budeme od vás potrebovať: meno a priezvisko, dátum narodenia.

Objednať
Graf sebarealizácie

Kto je Katarína Čičmancová

Lektorka a konzultantka s darom tlmočiť z jazyka čísel a so schopnosťou jednoducho vysvetliť a pomenovať zložité životné situácie. Za číslami vníma život človeka, odkrýva jeho hodnoty, talenty a poklady. Pomáha ľuďom, aby lepšie pochopili samých seba, svoje rodinné vzťahy, dôvod rôznych životných udalostí a videli medzi nimi vzájomné súvislosti. Pracuje s ľuďmi, ktorí sa snažia chápať podstatu svojej osobnosti, spoznávať svoje silné a slabé stránky, pracovať na svojom osobnom raste, meniť svoje životy k lepšiemu a vytvárať tak krajší svet.

Konzultovala v desiatkach firiem, kde pomáhala s výberom zamestnancov, aby každý človek mohol robiť to, čo ho napĺňa, na čo má talent a zároveň bol prospešný pre spoločnosť v ktorej pracuje.