Graf osobného života

Ako ste emočne nastavený a pripravený na partnerský život

50

Ukazuje pripravenosť človeka na partnerský a rodinný život. Vyjadruje osobnú energiu, ktorú je človek schopný do vzťahu odovzdať. Jednotlivé fázy grafu ukazujú, ako sa mu bude vo vzťahu dariť, či je spokojný alebo rozčarovaný a koľkokrát sa skutočne zamiluje.

Graf je vhodné robiť s Grafom KARIÉRY a SEBAREALIZÁCIE.

Budeme od vás potrebovať: meno a priezvisko, dátum narodenia

Objednať
Graf osobného života

Kto je Katarína Čičmancová

Lektorka a konzultantka s darom tlmočiť z jazyka čísel a so schopnosťou jednoducho vysvetliť a pomenovať zložité životné situácie. Za číslami vníma život človeka, odkrýva jeho hodnoty, talenty a poklady. Pomáha ľuďom, aby lepšie pochopili samých seba, svoje rodinné vzťahy, dôvod rôznych životných udalostí a videli medzi nimi vzájomné súvislosti. Pracuje s ľuďmi, ktorí sa snažia chápať podstatu svojej osobnosti, spoznávať svoje silné a slabé stránky, pracovať na svojom osobnom raste, meniť svoje životy k lepšiemu a vytvárať tak krajší svet.

Konzultovala v desiatkach firiem, kde pomáhala s výberom zamestnancov, aby každý človek mohol robiť to, čo ho napĺňa, na čo má talent a zároveň bol prospešný pre spoločnosť v ktorej pracuje.