Téma osobná charakteristika človeka hovorí o silných a slabých stránkach človeka. Zameriava sa na viaceré kľúčové momenty a vyzdvihuje jeho talenty, dary a schopnosti, plusy aj mínusy. Na čo sa má v živote zamerať, čo rozvíjať a akým smerom sa uberať.

Čo budeme od vás potrebovať: dátum narodenia, meno a priezvisko

Trvanie: 1 hodina + čas na prípravu

Objednať
Numerologický portrét osobnosti

Kto je Katarína Čičmancová

Lektorka a konzultantka s darom tlmočiť z jazyka čísel a so schopnosťou jednoducho vysvetliť a pomenovať zložité životné situácie. Za číslami vníma život človeka, odkrýva jeho hodnoty, talenty a poklady. Pomáha ľuďom, aby lepšie pochopili samých seba, svoje rodinné vzťahy, dôvod rôznych životných udalostí a videli medzi nimi vzájomné súvislosti. Pracuje s ľuďmi, ktorí sa snažia chápať podstatu svojej osobnosti, spoznávať svoje silné a slabé stránky, pracovať na svojom osobnom raste, meniť svoje životy k lepšiemu a vytvárať tak krajší svet.

Konzultovala v desiatkach firiem, kde pomáhala s výberom zamestnancov, aby každý človek mohol robiť to, čo ho napĺňa, na čo má talent a zároveň bol prospešný pre spoločnosť v ktorej pracuje.