Karmický portrét osobnosti človeka – nahliadnutie do vašej duše

Minulý život a karmické úlohy v tomto živote

150

Karmický portrét osobnosti človeka sa pozerá na vašu dušu z hľadiska karmy. Analýza je zameraná na dary, talenty a schopnosti z minulosti a karmické úlohy a skúšky, ktoré máte zvládnuť v súčasnosti. Akým oblastiam sa máte vyhnúť, aby ste zbytočne nestrácali energiu, akých chýb
a omylov ste sa dopustil v minulosti a v tomto živote ich máte odpracovať.

Čo budeme potrebovať: Meno a priezvisko, dátum narodenia
Trvanie: 1,5 – 2 hodiny + príprava

Objednať
Karmický portrét osobnosti človeka – nahliadnutie do vašej duše

Kto je Katarína Čičmancová

Lektorka a konzultantka s darom tlmočiť z jazyka čísel a so schopnosťou jednoducho vysvetliť a pomenovať zložité životné situácie. Za číslami vníma život človeka, odkrýva jeho hodnoty, talenty a poklady. Pomáha ľuďom, aby lepšie pochopili samých seba, svoje rodinné vzťahy, dôvod rôznych životných udalostí a videli medzi nimi vzájomné súvislosti. Pracuje s ľuďmi, ktorí sa snažia chápať podstatu svojej osobnosti, spoznávať svoje silné a slabé stránky, pracovať na svojom osobnom raste, meniť svoje životy k lepšiemu a vytvárať tak krajší svet.

Konzultovala v desiatkach firiem, kde pomáhala s výberom zamestnancov, aby každý človek mohol robiť to, čo ho napĺňa, na čo má talent a zároveň bol prospešný pre spoločnosť v ktorej pracuje.