EXKLUZÍVNA VIP PONUKA – VŠETKO V JEDNOM v hodnote 1100€

1000

Chcete dať hodnotný darček svojim blízkym a záleží vám na ich osobnom raste? Je tu pre vás VIP NUMERO analýza – PONORENIE SA DO DUŠE ČLOVEKA a PRIEBEH JEHO ŽIVOTA v analýzach a grafoch.

Poukážku si viete vyskladať v hodnote 1100 € zo všetkých ponúkaných numerologických služieb, vrátane kurzov. Pomenované vám budú fyzické, emočné a duševné vlastnosti, schopnosti a talenty človeka. Zameria sa na dôležité životné cykly a etapy jeho života a ukáže cestu prosperity.

Cyklus NUMERO rozborov trvá približne dva mesiace.
BONUS: Klient bude mať príležitosť raz týždenne zadávať otázky aj mimo konzultačných analýz – horúca linka.

Exkluzívna VIP NUMERO ponuka pozostáva z nasledovných tém:

Kurzy:
ZÁKLADY NUMEROLÓGIE A HARMÓNIA VZŤAHOV PODĽA ČÍSEL
AKO MYSLÍ A CÍTI VAŠE DIEŤA
VZŤAHY AKO Z ROZPRÁVKY

Numerologické analýzy:
KARMICKÝ PORTRÉT OSOBNOSTI ČLOVEKA – NAHLIADNUTIE DO VAŠEJ DUŠE
Karmický portrét osobnosti človeka sa pozerá na človeka z hľadiska karmy. Vyzdvihuje jeho dary, talenty a schopnosti z minulosti a karmické úlohy, ktoré má zvládnuť v súčasnosti. Akým oblastiam sa vyhnúť, aby zbytočne nestrácal energiu a čo má v tomto živote predpracovať – zmeniť. Pomôže nájsť správne životné smerovanie a využiť svoj potenciál.
Vstupné údaje: dátum narodenia, meno, priezvisko

KARMICKÝ PORTRÉT PARTNEROV – POHĽAD DO DUŠE VÁS A VÁŠHO PARTNERA
Analýza rieši vzťahy partnerov z hľadiska karmy. Je zameraná na dary, talenty a schopnosti, čím sa vo vzťahu môžu obohacovať a čo si vzájomne majú odovzdať – splatiť. Sleduje schopnosť obojstranného zladenia sa, hodnotí jednotlivé fázy a vývoj vzťahu.
Vstupné údaje: dátumy narodenia oboch partnerov, meno, priezvisko

ŽIVOTNÉ SMEROVANIE ČLOVEKA A PÔVOD JEHO KOREŇOV
Samotný názov tejto konzultácie napovedá, že vám pomôže nájsť správne životné smerovanie k využitiu vášho potenciálu a napojenie sa na svojich predkov. Poukáže na oblasti, v ktorých sa budete cítiť šťastný a spokojný pri svojej sebarealizácii. Poodhalí akým sféram sa venovali jeho predkovia, čo pre neho zanechali, aby tento odkaz využil pre svoj predurčený potenciál a dosiahol vytúžené výsledky.
Vstupné údaje: dátum narodenia, meno a priezvisko, priezvisko biologického otca a rodné priezvisko matky.

CYKLY A ÚLOHY VÁŠHO OSOBNÉHO ROKU:
Téma krátkodobé smerovanie človeka udáva úlohy, ktoré má človek v danom životnom období riešiť, odporúča na čo sa sústrediť a zamerať, aby dokázal premyslene využiť čas, ktorý má k dispozícii. Poukazuje na pozitívne a negatívne obdobia roka a udáva, aký objem energie dostane, aby zvládol úlohy, ktoré sú na neho kladené.
Vstupné údaje: dátum narodenia, meno a priezvisko

Graf OSOBNÉHO ŽIVOTA
Ukazuje pripravenosť človeka na partnerský a rodinný život. Vyjadruje osobnú energiu, ktorú je človek schopný do vzťahu odovzdať. Jednotlivé fázy grafu ukazujú, ako sa mu bude vo vzťahoch dariť, či je spokojný alebo sklamaný a koľkokrát sa skutočne zamiluje.

Graf KARIÉRY
Je určený pre ľudí, ktorí pracujú v spoločnostiach, vo verejnej správe a postupujú v kariérnom rebríčku. Graf ukazuje, nakoľko je človek profesne úspešný v určitých fázach života. Zobrazuje, ako sa mu bude profesne dariť, koľkokrát a kedy začne budovať svoju kariéru odznovu. Umožňuje zistiť, či je dieťa po ukončení školy pripravené na výber povolania, alebo či chce ďalej študovať.

Graf SEBAREALIZÁCIE
Zobrazuje osobné ambície človeka, či je pripravený rozvíjať vlastný potenciál. Ukáže, či je človek vhodný na podnikanie, alebo zamestnanie. Odzrkadľuje, koľko energie má na to, aby zmenil svoj osud. Neodráža skutočné úmysly človeka, ale jeho podvedomé inšpirácie.

Graf FINANCIÍ
Odhaľuje, aké šťastie na človeka čaká vo finančnej sfére. Ukazuje, kedy sa dieťa stáva absolútne finančne nezávislé od rodičov a ako bude človek zabezpečený na starobu. Je vhodné robiť ho spolu s Grafom KARIÉRY alebo s Grafom SEBAREALIZÁCIE.

GRAF MANŽELSTVA a VZŤAHOV
Jasne ukazuje, priaznivé a nepriaznivé obdobia zväzku. Fázy, keď má pár pohodový, inšpiratívny vzťah plný radosti, nadšenia a konflikty nie sú pravdepodobné. Odhaľuje tiež obdobia, keď existuje riziko rozvodu a krízy vo vzťahu a či je možné ich prekonať. Graf umožňuje zistiť aj priaznivé roky pre počatie potomkov.

KOMPLETNÁ ANALÝZA ZDRAVIA
Skladá sa z troch prvkov, kde každá konzultácia sa môže uskutočniť aj individuálne.
1. CYKLY ZDRAVIA A PSYCHOSOMATICKÉ ASPEKTY
predstavujú cykly, ktoré odrážajú zdravie človeka v konkrétnom období jeho života a vyjadrujú predpokladaný vznik a vývoj choroby. Táto analýza odhalí psychologické, karmické a genetické príčiny vzniku možných chorôb. Ukazuje v ktorom orgáne sa môže choroba vyskytnúť a príčinu jej vzniku. Poskytuje informácie o tom, ako zmeniť postoj a myšlienky, aby ste predišli, alebo sa vyhli zložitému priebehu choroby.

2. NUMERO BIORYTMY
ukazujú, ako správne rozložiť záťaž energie na celý deň, aby ste boli zdraví a predišli prípadnému preťaženiu organizmu. Biorytmy udávajú vek, kedy človek začne prirodzene starnúť.

3. Graf ZDRAVIA a IMUNITY
prehľadným spôsobom ukazuje vývoj zdravotného stavu človeka. Poskytuje informácie o tom, aký postoj človek zaujíma k svojmu zdraviu, v ktorých životných fázach mu bude musieť venovať osobitnú pozornosť a zamerať sa na prevenciu.

Vstupné údaje:
– Dátum, miesto a čas narodenia
– Meno a priezvisko, u žien aj rodné, upresniť, či je to priezvisko biologického otca
– Upresniť, či meno alebo priezvisko bolo menené a kedy
– Ak už vznikla nejaká choroba, upresniť obdobie, kedy vznikla

Objednať
EXKLUZÍVNA VIP PONUKA – VŠETKO V JEDNOM v hodnote 1100€

Kto je Katarína Čičmancová

Lektorka a konzultantka s darom tlmočiť z jazyka čísel a so schopnosťou jednoducho vysvetliť a pomenovať zložité životné situácie. Za číslami vníma život človeka, odkrýva jeho hodnoty, talenty a poklady. Pomáha ľuďom, aby lepšie pochopili samých seba, svoje rodinné vzťahy, dôvod rôznych životných udalostí a videli medzi nimi vzájomné súvislosti. Pracuje s ľuďmi, ktorí sa snažia chápať podstatu svojej osobnosti, spoznávať svoje silné a slabé stránky, pracovať na svojom osobnom raste, meniť svoje životy k lepšiemu a vytvárať tak krajší svet.

Konzultovala v desiatkach firiem, kde pomáhala s výberom zamestnancov, aby každý človek mohol robiť to, čo ho napĺňa, na čo má talent a zároveň bol prospešný pre spoločnosť v ktorej pracuje.