Graf kariéry je určený pre ľudí, ktorí pracujú v spoločnostiach, vo verejnej správe a postupujú v kariérnom rebríčku. Graf ukazuje, nakoľko je človek profesne úspešný v určitých fázach života. Zobrazuje, ako sa mu bude profesne dariť, koľkokrát a kedy začne budovať svoju kariéru odznovu. Graf umožňuje zistiť, či bude dieťa po ukončení školy pripravené na výber povolania a či chce ďalej študovať.

Graf je vhodné porovnávať  s grafom OSOBNÉHO ŽIVOTA.

Budeme od vás potrebovať: meno a priezvisko, dátum narodenia.

Objednať
Graf kariéry

Kto je Katarína Čičmancová

Lektorka a konzultantka s darom tlmočiť z jazyka čísel a so schopnosťou jednoducho vysvetliť a pomenovať zložité životné situácie. Za číslami vníma život človeka, odkrýva jeho hodnoty, talenty a poklady. Pomáha ľuďom, aby lepšie pochopili samých seba, svoje rodinné vzťahy, dôvod rôznych životných udalostí a videli medzi nimi vzájomné súvislosti. Pracuje s ľuďmi, ktorí sa snažia chápať podstatu svojej osobnosti, spoznávať svoje silné a slabé stránky, pracovať na svojom osobnom raste, meniť svoje životy k lepšiemu a vytvárať tak krajší svet.

Konzultovala v desiatkach firiem, kde pomáhala s výberom zamestnancov, aby každý človek mohol robiť to, čo ho napĺňa, na čo má talent a zároveň bol prospešný pre spoločnosť v ktorej pracuje.