Motivačná konzultácia

Kedy a s kým sa pustiť do projektu a kedy je na to správny čas

150

Je určená ľuďom, ktorí majú už jasne stanovený cieľ čo chcú dosiahnuť, ale potrebujú usmerniť a doladiť, kedy projekt spustiť, s kým ho realizovať a ako sa projekt bude vyvíjať.

Vstupné údaje: meno, priezvisko, dátumy narodenia

Trvanie: 1,5 – 2 hodiny + čas na prípravu

Objednať
Motivačná konzultácia

Kto je Katarína Čičmancová

Lektorka a konzultantka s darom tlmočiť z jazyka čísel a so schopnosťou jednoducho vysvetliť a pomenovať zložité životné situácie. Za číslami vníma život človeka, odkrýva jeho hodnoty, talenty a poklady. Pomáha ľuďom, aby lepšie pochopili samých seba, svoje rodinné vzťahy, dôvod rôznych životných udalostí a videli medzi nimi vzájomné súvislosti. Pracuje s ľuďmi, ktorí sa snažia chápať podstatu svojej osobnosti, spoznávať svoje silné a slabé stránky, pracovať na svojom osobnom raste, meniť svoje životy k lepšiemu a vytvárať tak krajší svet.

Konzultovala v desiatkach firiem, kde pomáhala s výberom zamestnancov, aby každý človek mohol robiť to, čo ho napĺňa, na čo má talent a zároveň bol prospešný pre spoločnosť v ktorej pracuje.