Graf zdravia vám umožní získať informácie, v ktorých etapách vášho života budete musieť venovať osobitnú pozornosť svojmu zdraviu. Je lepšie urobiť to formou prevencie, ak vopred viete, že v danom roku bude vaše telo oslabené, lebo imunita je nízka. To znamená, že je možné prijať preventívne opatrenia, aby ste dostali príležitosť v prípade choroby sa s ňou ľahko vysporiadať.

 

Graf ZDRAVIA sa skladá z troch grafov – zdravia, choroby a imunity.

Budeme od vás potrebovať: meno, priezvisko (aj rodné), dátum, miesto a čas narodenia.

Objednať
Graf zdravia

Kto je Katarína Čičmancová

Lektorka a konzultantka s darom tlmočiť z jazyka čísel a so schopnosťou jednoducho vysvetliť a pomenovať zložité životné situácie. Za číslami vníma život človeka, odkrýva jeho hodnoty, talenty a poklady. Pomáha ľuďom, aby lepšie pochopili samých seba, svoje rodinné vzťahy, dôvod rôznych životných udalostí a videli medzi nimi vzájomné súvislosti. Pracuje s ľuďmi, ktorí sa snažia chápať podstatu svojej osobnosti, spoznávať svoje silné a slabé stránky, pracovať na svojom osobnom raste, meniť svoje životy k lepšiemu a vytvárať tak krajší svet.

Konzultovala v desiatkach firiem, kde pomáhala s výberom zamestnancov, aby každý človek mohol robiť to, čo ho napĺňa, na čo má talent a zároveň bol prospešný pre spoločnosť v ktorej pracuje.